CeFu

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

  04.12.2014

Denne rapport samler op på de tværgående erfaringer i arbejdet med 12 udviklingsprojekters afprøvning af initiativer og tiltag, der kan styrke klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse. Center for Ungdomsforskning har bidraget med et følgeforsknings-arbejde med det formål at facilitere, kvalificere og analysere skolernes erfaringer og god praksis fra udviklingsarbejdet.

Læs mere
Ledigt lektorat

Ledigt lektorat

CeFU søger lektor i ungdomsforskning med fokus på ungdomsuddannelser. Ansøgningsfristen er den 8. februar. CeFU is looking for an Associate Professor of Youth Research with a special focus on secondary education.

Læs mere
Unge i kunst- og kulturprojekter

Unge i kunst- og kulturprojekter

Ny rapport fra CeFU viser, at kunst og kultur af unge bliver set som et frirum i et ungdomsliv præget af krav om målrettethed og karriere. Samtidig er kunsten og kulturen med til at udvikle de unge personligt og give dem en bedre baggrund for at vælge deres livsbane.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV