CeFu

25. marts - Netværkskonference

  19.03.2014

Netværkskonference den 25 marts med fokus på 'Top og bund i ungdomslivet - Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan - og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen'.

Læs mere
Ny bog om motviation og læring

Ny bog om motviation og læring

Uddannelse er en central del af det moderne ungdomsliv, men en del unge har svært ved at ”tage sig sammen”. Ny bog fra Center for Ungdomsforskning giver et grundigt indblik i den aktuelle viden om unges motivation for læring og uddannelse og formulerer nogle pejlemærker for det videre arbejde med motivationen

Læs mere
Ung og ordblind

Ung og ordblind

Denne bog undersøger, hvad det er, der sker i overgangen fra den almindelige grundskole til ordblindeefterskolerne. På baggrund af en lang række interviews med unge ordblinde, giver bogen en unik indsigt ide unges tanker og overvejelser, når de som unge og ordblinde forsøger at klare sig i skolesystemet.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV