CeFu

CeFU konference om udstødelse og oprør

  14.04.2015

Tilmeld dig nu til CeFUs næste konference, der finder sted den 19. maj 2015 på Axelborg i København. Til konferencen stiller vi blandt andet spørgsmålstegn ved, hvordan marginalisering og ungdomsoprør anno 2015 ser ud. Læs mere, se invitationen og tilmeld dig nedenfor.

Læs mere
Klasserumsledelse og elevinddragelse

Klasserumsledelse og elevinddragelse

Rapport baseret på følgeforskning, der er en del af 'Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser', hvor en række skoler gennemfører projekter, der skal udvikle undervisningen.

Læs mere
Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Denne rapport samler op på tværgående erfaringer i arbejdet med 12 udviklingsprojekters afprøvning af initiativer og tiltag, der kan styrke klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV