CeFu

Kommende CeFU konference om udstødelse og oprør

  29.03.2015

CeFU sætter fokus på sammenhængen mellem udstødelse og oprør hos unge til vores næste konference, der finder sted den 19. maj 2015. Klik videre for at læse mere om dagen.

Læs mere
Klasserumsledelse og elevinddragelse

Klasserumsledelse og elevinddragelse

Rapport baseret på følgeforskning, der er en del af 'Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser', hvor en række skoler gennemfører projekter, der skal udvikle undervisningen.

Læs mere
Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Denne rapport samler op på tværgående erfaringer i arbejdet med 12 udviklingsprojekters afprøvning af initiativer og tiltag, der kan styrke klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV