Print

Cæcilie Sloth Laursen

Cæcilie Sloth LaursenCæcilie Sloth Laursen, Research Assistant

Department of Culture and Learning
Aalborg University
Campus Copenhagen
A.C. Meyers Vænge 15
2450 Copenhagen SV

Tel: (+45) 2069 1799
Mail: csla@hum.aau.dk

Education:
Cand.It in Digital Innovation and Management from the IT University of Copenhagen. Here I studied how digitalization shapes our society, organizations, and practices, as well as the possibilities and challenges that follow digital change and innovation.  

Field of work:
I work as a research assistant on the research- and development project RADAR (Risks and working environment among young workers on the new digital labor markets - a collaborative research project). 

The aim of the project is to generate knowledge about young people’s labor and working environment on new digital labor markets. The project draws on qualitative interviews with 20 young adults aged 18-30, who all find work through a digital platform. The young people work for instance as Wolt couriers, freelancers, YouTubers, or gamers. 

Field of research: 
Digitalization; the interplay between people and technology; the platform economy; young people’s working environment on digital platforms; algorithms.

 

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt (RADAR)

Projektet fokuserer på en række nye arbejdsformer blandt unge, hvor vores forskningsmæssige viden er meget begrænset. Der er ligeledes meget sparsom viden om de arbejdsmiljøproblemer, der knytter sig til nye digitale arbejdsmarkeder, og hvordan arbejdsmiljøviden skal komme unge i denne gruppe til gavn.

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV