Videnskabelige publikationer

Print

Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF

Titel: Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF
Forfattere: Niels Henrik M. Hansen
Dato: 15.01.2012
Type: Rapport
Tags: frederiksberg, hf, følgeforskning

Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF

Frederiksberg HF implementerer fra skoleåret 2011/2012 en ny fastholdelsesplan. Baggrunden for planen er en række nye lovkrav. Fra 2010 skal alle to-årige HF-uddannelser udarbejde retningslinjer for, hvordan de vil arbejde med at fastholde kursisterne i uddannelse. Samtidig betyder den såkaldte "Ungepakke 2" fra 2010, at unge mellem 15 og 17 år nu har fået pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod at den unge overholder sin uddannelsesplan. Overholdes pligten ikke, kan kommunen inddrage den unges ungeydelse.

Center for Ungdomsforskning gennemfører følgeforskning i forbindelse med det første halve år af  implementeringsarbejdet (fra 1. august 2011 - 1. februar 2012). Fokus for følgeforskningen er at afdække i hvilket omfang fastholdelsesplanen medvirker til, at flere frafaldstruede kursister enten forsætter deres HF-uddannelse eller foretager et kvalificeret omvalg. Herunder at afdække hvilke faktorer, der er med til at fremme kursisternes motivation for at forsætte i uddannelse.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF

Center for Ungdomsforskning udarbejder følgeforskning i forbindelse med første halve år af implementeringen af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF.

Kontakt forsker

25. november - Konference: Ny udsathed blandt unge

25. november - Konference: Ny udsathed blandt unge

Mistrivsel, diagnose-eksplosion, præstationskultur, polarisering og social arv – hvad er der på spil? På konferencen sætter vi fokus på, hvordan vi kan forstå udsathed blandt unge set i lyset af de vilkår og forandringer, der præger samfundet og ungdomslivet i dag.

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV