Om CeFU

Print

Rebecca Mandrup Hoeck

Rebecca Mandrup HoeckRebecca Mandrup Hoeck, Konferencesekretær og studentermedhjælp

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 5069
Mail: rmh@learning.aau.dk

Uddannelse:
Jeg har en bachelor i Dansk fra Københavns Universitet med sidefag i Sociologi fra The University of Edinburgh og er i gang med at færdiggøre min kandidat i Digital Innovation and Management på ITU. 

Arbejdsområde:
Mine primære arbejdsopgaver ligger i forbindelse med de tre konferencer CeFU afholder hvert år, både den interne netværkskonference og de to åbne konferencer i maj og november. Jeg varetager således en stor del af det administrative arbejde i forhold til tilmeldinger til konferencerne og den praktiske afvikling af samme. Herudover vedligeholder jeg CeFUs database over interessenter og assisterer som studentermedhjælp ved forskellige forskningsprojekter.

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV