Om CeFU

Print

Oliver Alexander Tafdrup

Oliver Alexander TafdrupOliver Alexander Tafdrup, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 20727511
Mail: oliverat@hum.aau.dk

Uddannelse: PhD & Cand.Soc.

Forskningsfelt:

  • Unges oplevelser af at være under uddannelse – herunder udfordringer, fremtidsforestillinger og hvordan skiftende politiske agendaer præger unge under uddannelse
  • Unges brug af teknologi og data
  • Teknologi i uddannelsessystemet fra folkeskole til universitet
  • STS og teknologifilosofi

 

 

Hvad er VUC-kulturen?

Hvordan er kulturen på VUC, og hvordan oplever kursister, som har tidligere frafald, at blive mødt på VUC?

Kontakt forsker

Oliver Alexander Tafdrup
oliverat@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 20727511

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV