Om CeFU

Print

Niels-Henrik Møller Hansen

Niels-Henrik Møller HansenNiels-Henrik Møller Hansen, Lektor

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 4546
Mail: nhmh@learning.aau.dk

Uddannelse: 
Jeg har en uddannelse som sociolog (cand.scient.soc.) fra Københavns Universitet, hvor jeg også har taget min ph.d. Jeg har gennemført mit adjunktforløb, herunder en specialisering i vejledning, på Aarhus Universitet.

Arbejdsområde:
Jeg er ansat som lektor ved Center for Ungdomsforskning, hvor jeg dels står for gennemførslen af forskellige forskningsprojekter og dels er en del af forskningsledergruppen på Center for Ungdomsforskning.

Jeg forsker i unge med handicap - herunder ordblinde og hørehæmmede unge. Jeg har også forsket i unges fritidsarbejde samt fastholdelse af kursister på hf og unges politiske engagement.

Forskningsfelt:
Jeg har ved flere lejligheder beskæftiget mig med unge med handicap. Det er bl.a. et emne, som jeg behandler i min ph.d.-afhandling, hvor jeg ser på unge hørehæmmedes situation og trivsel. Jeg har også evalueret et særligt uddannelsestilbud for døve og hørehæmmede og er i gang med at gennemføre en 5-årig undersøgelse af unge hørehæmmedes trivsel efter de har forladt grundskolen.

De seneste år har jeg desuden bl.a. gennemført to analyser af kursister på landets hf-uddannelser og har lavet et kombineret litteraturstudie og analyse for LO-dokumentation, der handlede unges fritidsarbejde. Jeg har også undersøgt karakteren af vejledningens karakter på DPU, hvor de studerendes og vejledernes holdninger til vejledningens indhold og tilrettelæggelse undersøges. Derudover har jeg afsluttet et projekt på Frederiksberg hf, hvor jeg fulgte en række nye tiltag, der har til hensigt at mindske frafaldet blandt kursisterne. Jeg har derudover tidligere været forfatter på en række af Center for Ungdomsforsknings byrapporter, hvor vi belyser, hvorledes unge i en bestemt kommune har det. Foreløbig er det blevet til analyser af Holbæk, Gentofte og Fredericia kommuner. 

 

Kontakt forsker

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet med projektet er at tilvejebringe mere viden om unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole.

Læs mere om unge hørehæmmede efter Frijsensborg Efterskole

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV