Om CeFU

Print

Niels-Henrik Møller Hansen

Niels-Henrik Møller HansenNiels-Henrik Møller Hansen, Lektor

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 4546
Mail: nhmh@learning.aau.dk

Uddannelse: 
Jeg har en uddannelse som sociolog (cand.scient.soc.) fra Københavns Universitet, hvor jeg også har taget min ph.d. Jeg har gennemført mit adjunktforløb, herunder en specialisering i vejledning, på Aarhus Universitet.

Arbejdsområde:
Jeg er ansat som lektor ved Center for Ungdomsforskning, hvor jeg dels står for gennemførslen af forskellige forskningsprojekter og dels er en del af forskningsledergruppen på Center for Ungdomsforskning.

Jeg forsker i unge med handicap - herunder ordblinde og hørehæmmede unge. Jeg har også forsket i unges fritidsarbejde samt fastholdelse af kursister på hf og unges politiske engagement.

Forskningsfelt:
Jeg har ved flere lejligheder beskæftiget mig med unge med handicap. Det er bl.a. et emne, som jeg behandler i min ph.d.-afhandling, hvor jeg ser på unge hørehæmmedes situation og trivsel. Jeg har også evalueret et særligt uddannelsestilbud for døve og hørehæmmede og er i gang med at gennemføre en 5-årig undersøgelse af unge hørehæmmedes trivsel efter de har forladt grundskolen.

De seneste år har jeg desuden bl.a. gennemført to analyser af kursister på landets hf-uddannelser og har lavet et kombineret litteraturstudie og analyse for LO-dokumentation, der handlede unges fritidsarbejde. Jeg har også undersøgt karakteren af vejledningens karakter på DPU, hvor de studerendes og vejledernes holdninger til vejledningens indhold og tilrettelæggelse undersøges. Derudover har jeg afsluttet et projekt på Frederiksberg hf, hvor jeg fulgte en række nye tiltag, der har til hensigt at mindske frafaldet blandt kursisterne. Jeg har derudover tidligere været forfatter på en række af Center for Ungdomsforsknings byrapporter, hvor vi belyser, hvorledes unge i en bestemt kommune har det. Foreløbig er det blevet til analyser af Holbæk, Gentofte og Fredericia kommuner. 

 

Faglært til fremtiden – flere unge i EUD Region H

Center for Ungdomsforskning vil forestå en evaluering af projektet, som handler om en kvalitativ undersøgelse af udvalgte udskolingselevers valg- og karrierekompetencer i forhold til valget af ungdomsuddannelsesforløb samt undersøgelse af betydningen af en styrket vejledningsindsats specifikt i forhold til viden om EUD og de professioner, der knytter sig her til.

Evaluering af forsøg med video- og animationsfilm på tømrergrundforløbet (GF2)

I samarbejde med NEXT som værtskole i Videnscenter for Håndværk - Design og Arkitektur med Mercantec og TECHCOLLEGE som partnerskoler, vil Center for Ungdomsforskning i dette projekt evaluere tre erhvervsskolers forsøg med at udvikle undervisnings- og læringsrummet på grundforløbet for tømreruddannelsen. De tre skoler – NEXT (København), Mercantec (Viborg) og Tech College Aalborg (Aalborg) – planlægger at inddrage 28- video- og animationsfilm i undervisningsforløbet på GF2 på tømreruddannelsen.

Når inddragelse gør en forskel (IBU)

Formålet med dette forskningsprojekt er at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. I forskningsprojektet vil forskere fra Center for Ungdomsforskning gennem en treårig periode følge fem konkrete udviklingsprojekter, som har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge.

Kontakt forsker

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet med projektet er at tilvejebringe mere viden om unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole.

Læs mere om unge hørehæmmede efter Frijsensborg Efterskole

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV