Om CeFU

Print

Nanna Friche

Nanna FricheNanna Friche, Lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 5192 1282
Mail: nanna@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand.scient.adm., Aalborg Universitet 2006.

Ph.d. fra Institut for Læring & Filosofi, Aalborg Universitet, 2010 med afhandlingen: "Erhvervsskolers evalueringspraksis - intentioner bag, anvendelse og virkning af evaluering i erhvervsuddannelserne".

Forskningsfelt og interesser:
Mine nøglekompetencer er:

  • Indgående kendskab til ungdomsuddannelsessektoren, særligt erhvervsuddannelserne.
  • Omfattende erfaringer med design, gennemførelse og formidling af implementerings- og følgeforskning.
  • Stærk fundering i kvalitative tilgange og metoder i forhold til at generere data blandt unge i og på kanten af ungdomsuddannelserne.
  • Har publiceret videnskabelige artikler om ungdomsuddannelserne, kvalitet, evaluering, bedømmelse og feedback, implementering, organisatorisk læring og forandring.

Min forskning befinder sig i krydsfeltet mellem ungdomsuddannelsesforskning og forskning i implementering og organisatorisk læring. Min forskning tager således afsæt i organisations- og styringsteoretiske perspektiver på implementering, evaluering og kvalitet i institutioner for ungdomsuddannelse. På den baggrund interesserer jeg mig for organisatorisk læring, evalueringspraksis og kvalitetssikring i forbindelse med implementering af reformer og krav til undervisnings- og uddannelseskvalitet i ungdomsuddannelse. Konkret arbejder jeg med særlig vægt på at belyse betydningen af organisatoriske og institutionelle rammer i (og i overgange til) ungdomsuddannelserne, herunder betydningen for de unge, eleverne, lærere og ledere på erhvervsskoler og gymnasier.

Nøgleord er: evalueringspraksis, kvalitetssikring, implementering, organisatorisk læring og forandring, pædagogisk ledelse, bedømmelse og feedback, kompetenceudvikling, forankring og transfer i organisationer.

3 Interessante publikationer:
- Friche, N. & Kondrup, S. (2016). Forståelser af uddannelses- og undervisningskvalitet i erhvervsuddannelsesreformen.Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 17, 4.
- Friche, N. & Slottved, M. (2016). Pædagogisk ledelse og feedback i erhvervsskoler.Cepra-Striben.21, s. 36-43.
- Friche, N., Matti Søndergaard, N. & Slottved, M. (2016). Bedre Veje til Ungdomsuddannelse: Kompetencer og Implementering i Forberedende Tilbud (delopgave 3). 29 s.

Kontakt forsker

Nanna Friche
nanna@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 5192 1282

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

Ungedeltagelse er over det hele. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi spot på til CeFUs novemberkonference.

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV