Print

Mette Toft Rønberg

Mette Toft RønbergMette Toft Rønberg, Postdoc, ph.d.

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 3020 8559
Mail: mtr@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand.scient.anth og Ph.d. fra Institut for Kommunikation og Psykologi på AAU. Afhandlingen var en del af forskningsprojektet ”Diagnosekultur”, der undersøger den historiske udvikling af psykiatriske diagnoser og individuelle erfaringer af at blive diagnosticeret. Afhandlingen bærer titlen ”Experiences of depression: Diagnosis, Resistance and out-of-tune embodiment” og giver et indblik i hverdagslivet med depression samt erfaringer med at få stillet en depressionsdiagnose.

Arbejdsområde:
Jeg er tilknyttet forskningsprojektet ’Unges mentale trivsel i første job. Betydning af præstations, arbejdsmiljø og midlertidighed”, som handler om unges overgang fra uddannelse til arbejdsliv.

Forskningsfelt:
Trivsel/mistrivsel, diagnosekultur, depression, overgangsprocesser, fænomenologi. 

3 interessante publikationer
Rønberg, M. 2017. Struggling with a depression diagnosis: Negotiations with diagnostic categories. Nordic Psychology, 69(1):5-18.

Rønberg, M. T. 2015. At se sig selv i fremtiden: Erfaringer med en depressionsdiagnose. I S. Brinkmann og A. Petersen (red.) Diagnoser: Perspektiver, kritik og diskussion. Aarhus: Klim.

Rønberg, M. og Blæsbjerg, C. 2014. Optimering af en psykisk lidelse: ADHD, hjernetræning og skævvredne forventninger i New York City. Tidsskriftet Antropologi, 70:33-51.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!