Om CeFU

Print

Mette Pless

Mette PlessMette Pless, Lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2942 7467
Mail: mep@hum.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d og Cand.mag i pædagogik og kulturgeografi

Arbejdsområde:
Jeg er forsker og projektleder på flere undersøgelser indenfor uddannelses-, vejlednings- og marginaliseringsområdet. Desuden varetager jeg en række forskellige tillidshverv bl.a.: 

  • Redaktør af Center for Ungdomsforsknings bogserie Ungdomsliv på Aalborg Universitetsforslag
  • Medlem af Nordisk nettverk: Ungdom i risiko
  • Medlem af ekspertgruppe tilknyttet EVA’s forløbsundersøgelse - unge valg og veje i uddannelsessystemet
  • Medlem af kontaktudvalget for VUC under Uddannelsesforbundet
  • Medlem af ekspertgruppe tilknyttet uddannelsesprojektet Læringslokomotivet, v. Ungdomsskoleforeningen
  • Medlem af advisoryboard tilknyttet Aarhus Kommunes innovationsprojekt - en vej ind i fællesskabet

Forskningsfelt:
Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, udskoling, overgang til - og mødet med - ungdomsuddannelser, udsatte unge og vejledning, unge og stedstilknytning

Forskningsmæssigt arbejder jeg særligt med følgende områder:

  • Unges motivation og læringsdeltagelse
  • Unges overgange fra grundskole til ungdomsuddannelserne - og bredere overgangsprocesser på vej mod voksenlivet
  • Unge, uddannelsesvalg og uddannelsesvejledning
  • Unge der er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller kunne klare sig på arbejdsmarkedet
  • Unges stedstilknytning - ungdomsliv på landet

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV