Om CeFU

Print

Maja Munk Birch

Maja Munk BirchMaja Munk Birch, Praktikant

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: mmbi@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Pædagogik. 

I mit speciale beskæftigede jeg mig med pædagogik i relation til arkitektur. Jeg undersøgte samspillet mellem elever på forskellige ungdomsuddannelser (eux, hhx, stx), der har deres daglige gang i samme fysiske ramme. Jeg havde særligt fokus på elevernes bevægelser, interaktioner og forestillinger om sig selv og hinanden.

Arbejdsområde:

Jeg er videnskabelig assistent og tilknyttet projekterne:

  • Kan ungefællesskaber gøre ondt?

  • Frie prøveformer i præstationstid 

 

Publikationer, jeg har været en del af

  • Roskilde Ungeprofil 2021

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV