Om CeFU

Print

Maja Munk Birch

Maja Munk BirchMaja Munk Birch, Praktikant

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: mmbi@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Jeg læser en kandidat i Pædagogik på Københavns Universitet.

Arbejdsområde:

Jeg er praktikant og tilknyttet projekterne ”Kan ungefællesskaber gøre ondt?” og ”Roskilde Ungeprofil 2021”.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV