Print

Maja Munk Birch

Maja Munk BirchMaja Munk Birch, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: mmbi@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Pædagogik. 

I mit speciale beskæftigede jeg mig med pædagogik i relation til arkitektur. Jeg undersøgte samspillet mellem elever på forskellige ungdomsuddannelser (eux, hhx, stx), der har deres daglige gang i samme fysiske ramme. Jeg havde særligt fokus på elevernes bevægelser, interaktioner og forestillinger om sig selv og hinanden.

Arbejdsområde:

Jeg er videnskabelig assistent og tilknyttet projekterne:

  • Frie prøveformer i en præstationstid
  • Pædagogiske veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne

 

Publikationer, jeg har været en del af

  • Roskilde Ungeprofil 2021

Frie prøveformer i en præstationstid

(CeFU) gennemfører i samarbejde med Efterskoleforeningen og de Frie skoler en undersøgelse af arbejdet med frie prøveformer (karakterfrihed mm). på efterskoler og friskoler. Ambitionen er at blive klogere på, hvilken betydning prøvefrihed har for elevernes lærings- og mestringserfaringer og dannelse. Og ikke mindst er ønsket med undersøgelsen at skabe øget viden om, hvordan frie prøveformer/anderledes evalueringsformer spiller sammen med den pædagogiske praksis og tradition på skolerne.

Kan ungefællesskaber gøre ondt?

Forskningsprojektet sætter fokus på unges sociale mistrivsel og trivsel i fællesskaber, og hvordan man på forskellige niveauer kan bidrage til at skabe og udvikle ungdomsfællesskaber, der fremmer unges sociale trivsel.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV