Om CeFU

Print

Luna Marie Nielsen

Luna Marie NielsenLuna Marie Nielsen, Videnskabelig assistent

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2120 5692
Mail: lmn@learning.aau.dk

Uddannelse:
Cand.soc i Socialvidenskab og Psykologi fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet. Her har jeg beskæftiget mig med samspillet mellem samfund og individ; dvs. hvordan mennesker påvirker og påvirkes af de forskellige juridiske, institutionelle og kulturelle betingelser der måtte omgive dem.

Arbejdsområde:
Jeg er videnskabelig assistent på to forskningsprojekter.

Det ene, ”Den gode overgang”, drejer sig om unge der flytter hjemmefra, hvilke udfordringer der kan være i forbindelse med dette og hvordan man kan understøtte de unge i en god overgang til voksenlivet som udeboende.

Det andet, ”Når inddragelse gør en forskel”, drejer sig om den stigende grad af inddragelse af børn og unge i forandringsprocesser, der vedrører deres liv og trivsel. Med forskningsprojektet har vi til hensigt at kaste lys over, hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt.

Forskningsfelt:
Mennesker i udsatte positioner; Samfundsmæssige forandringer og deres betydning for menneskelig trivsel; Sociokulturelle forståelser af unges udvikling; Spørgsmål om hvordan unges (selv)forståelse påvirkes af sproglige fremstillinger af dem inden for eksempelvis forskning, sociale indsatser samt politiske og lovmæssige tiltag

Den gode overgang

Et forsknings- og udviklingsprojekt om unge, der flytter hjemmefra, og hvordan vi kan blive bedre til at understøtte en god overgang til voksenlivet.

Når inddragelse gør en forskel (IBU)

Formålet med dette forskningsprojekt er at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. I forskningsprojektet vil forskere fra Center for Ungdomsforskning gennem en treårig periode følge fem konkrete udviklingsprojekter, som har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge.

Kontakt forsker

Luna Marie Nielsen
lmn@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2120 5692

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
22. maj - Konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?

22. maj - Konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?

På CeFUs næste store konference undersøger vi de dynamikker, som gør sig gældende i fællesskaberne i ungdomslivet. Vi stiller spørgsmål som: Hvordan skabes unges fællesskaber? Hvordan ser de ud? Hvem er med? Hvem er udenfor? Og hvad gør de ved ungdomslivet?

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV