Om CeFU

Print

Luna Marie Nielsen

Luna Marie NielsenLuna Marie Nielsen, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2120 5692
Mail: lmn@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand.Soc. i Socialvidenskab og psykologi (Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet)

Arbejdsområde:
Jeg er tilknyttet forskningsprojektet ”Unges mentale trivsel i første job – Betydningen af præstation, arbejdsmiljø og trivsel”. Projektet undersøger unges overgang fra studie- til arbejdsliv, og har til formål at forebygge mistrivsel i denne forbindelse, og forholder sig samtidig en række aktuelle tendenser på det danske arbejdsmarked.

Forskningsfelt:
Overgange i unges hverdag; Unges arbejdsliv; Unge der flytter hjemmefra; Udsatte unge; Unges trivsel i relation til Samfundsmæssige forandringer; Sociokulturelle forståelser af unges udvikling; Sociale indsatser over for unge

Den gode overgang

Et forsknings- og udviklingsprojekt om unge, der flytter hjemmefra, og hvordan vi kan blive bedre til at understøtte en god overgang til voksenlivet.

Når inddragelse gør en forskel (IBU)

Formålet med dette forskningsprojekt er at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. I forskningsprojektet vil forskere fra Center for Ungdomsforskning gennem en treårig periode følge fem konkrete udviklingsprojekter, som har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge.

Kontakt forsker

Luna Marie Nielsen
lmn@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2120 5692

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV