Print

Liv Graversen

Liv GraversenLiv Graversen, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: +45 3025 4536
Mail: liv@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand.soc i Sociale interventionsstudier fra institut for Mennesker og teknologi på Roskilde universitet. Social intervention betyder at gribe ind i menneskers liv med socialt meningsfulde forandringer. Forskning inden for dette område inkluderer både design, planlægning, gennemførelse og evaluering af sociale interventioner.

Med specialet undersøgte jeg hvordan beskæftigelsesfremmende indsatser kan imødekomme nogle af de udfordringer, som unge i udsatte positioner oplever i forbindelse med deres muligheder for deltagelse og fællesskabsdannelse. 

Arbejdsområde:
Jeg er ansat som videnskabelig assistent på forskningsprojektet ”Ny udsathed –Mod tidsvarende forklaringer på den stigende udsathed blandt unge og indsatser der fremme livsduelighed”.

Med projektet søges der blandt andet svar på, hvorfor unge havner i udsatte positioner, samt praksisrettet viden om, hvordan livsduelighed iblandt unge kan understøttes.

Forskningsfelt:
Unge i udsatte positioner, fællesskab og deltagelse, sociale interventioner, brugerinddragelse, aktionsforskning.

Kontakt forsker

Liv Graversen
liv@hum.aau.dk
Telefon: +45 3025 4536

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV