Om CeFU

Print

Lea Cecilie Brinkgaard

Lea Cecilie BrinkgaardLea Cecilie Brinkgaard, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 28638771
Mail: leacb@hum.aau.dk

Uddannelse: Cand.mag. i Historie fra Københavns Universitet. Jeg interesserer mig for forskning om unge og ungdomsliv med en særlig interesse for opfattelser af og indsatser over for unge på kanten af samfundet og loven. Historisk såvel som i dag.

I mit speciale undersøgte jeg hvordan unge lovbrydere og ungdomskriminalitet blev begrebsliggjort og konstrueret som et problem i perioden 1990 til 2010 samt, hvordan disse forestillinger om unge og ungdomskriminalitet knytter sig til forskydninger i velfærdsstatens historie.  

Arbejdsområde: Jeg er ansat på projektet ’Udsatte unges vej til uddannelse via arbejde’, som er en forskningsbaseret evaluering af forsøget ’Job-bro til Uddannelse’. Formålet er bl.a. at undersøge hvilke faktorer, der kan bidrage til virksomme uddannelsesrettede forløb for de unge samt, hvad der kan motivere dem til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse.

Derudover er jeg ansat på projektet ’Når natur gør en forskel. En forskningsbaseret evaluering af Natur til et godt liv Lab (NTGL Lab)’, der undersøger udsatte unges deltagelse i projekter, hvor aktiviteter i naturen spiller en bærende rolle. Projektets formål er, med afsæt i de unges erfaringer og oplevelser, at skabe viden om hvordan natursocialt arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten.

Forskningsfelt: Udsatte unge, ungdomskriminalitet, opfattelser af unge og ungdomsliv historisk og i dag, velfærdsstatens udvikling og indflydelse på indsatser overfor unge på kanten af samfundet og loven.

Udsatte unges vej til uddannelse via arbejde

Med kontanthjælpsreformen fra 2014, skal alle unge under 30 år uden en ordinær uddannelse have en uddannelsesrettet indsats, der understøtter, at de påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. For at understøtte dette mål har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsat en række forsøg kaldet ’Job-bro til Uddannelse’, som vi i CeFU skal evaluere og bedrive følgeforskning i relation til i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet og Epinion.

Når natur gør en forskel

I dette forskningsprojektet undersøger vi, hvordan naturen kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet. Omdrejningspunktet er en række natursociale indsatser, der indgår i Bikubenfondens satsning ’Natur til et godt liv’. Center for Ungdomsforskning følger en række af de unge, der deltager i projekterne, og vil med afsæt i en undersøgelse af deres perspektiver på deltagelsen formulere nogle principper for, hvordan det natursociale arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet.

Kontakt forsker

Lea Cecilie Brinkgaard
leacb@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 28638771

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV