Print

Karla Lyneborg Lassen

Karla Lyneborg LassenKarla Lyneborg Lassen, Studentermedhjælp

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: karlall@hum.aau.dk

Uddannelse:
Jeg læser en bachelor i Sociologi på Københavns Universitet.

Arbejdsområde:
Mit primære arbejde som studentermedhjælp består i arbejdet med Foreningen Center for Ungdomsforskning. Dette betyder at jeg bl.a. udfører administrative opgaver omkring bestyrelsesmøder, generalforsamling, kontingentopkrævning og bogføring samt afvikling af mindre arrangementer.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV