Print

Kamilla Møller Behrend

Kamilla Møller BehrendKamilla Møller Behrend, Studentermedhjælp

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: kamillamb@ikl.aau.dk

Uddannelse: Stud.Pæd./Bachelor i pædagogik

Arbejdsområde: Studentermedhjælper for Centerledelsen

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV