Om CeFU

Print

Cæcilie Sloth Laursen

Cæcilie Sloth LaursenCæcilie Sloth Laursen, Videnskabelig assistent

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2069 1799
Mail: csla@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand.It i Digital Innovation and Management fra IT Universitetet i København.
Her har jeg beskæftiget mig med hvordan digitalisering former vores samfund, organisationer og praksisser, samt mulighederne og udfordringerne som følger med digital forandring og innovation.

Arbejdsområde:
Jeg er ansat som videnskabelig assistent på forsknings- og udviklingsprojektet RADAR (Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – Et kollaborativt udviklingsprojekt), som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Formålet med projektet er at skabe viden om unges arbejde og arbejdsmiljø på de nye digitale arbejdsmarkeder. Projektet tager udgangspunkt i kvalitative interviews med 20 unge, som alle finder arbejde via en digital platform. De unge arbejder eksempelvis som Wolt-bude, freelancere, Youtubere, og gamere.

Forskningsfelt:
Digitalisering; Samspillet mellem mennesker og teknologi; Platformsøkonomien; Unges arbejdsmiljø på digitale platforme; Algoritmer.

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt (RADAR)

Projektet fokuserer på en række nye arbejdsformer blandt unge, hvor vores forskningsmæssige viden er meget begrænset. Der er ligeledes meget sparsom viden om de arbejdsmiljøproblemer, der knytter sig til nye digitale arbejdsmarkeder, og hvordan arbejdsmiljøviden skal komme unge i denne gruppe til gavn.

Kontakt forsker

Cæcilie Sloth Laursen
csla@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2069 1799

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

Ungedeltagelse er over det hele. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi spot på til CeFUs novemberkonference.

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV