Print

Bonnie Jensen

Bonnie JensenBonnie Jensen, tilknyttet ph.d.-studerende

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 5069
Mail: bonnie@learning.aau.dk

Uddannelse:
Cand.pæd.fil fra DPU, samt Master i Ledelse fra DPU/CBS

Arbejdsområde:
Ph.d.-studerende, fra oktober 2017, på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet). Projektet handler om betydningen af anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge i Grønland

Forskningsfelt:
Anbragte børn og unge, social resiliens, mennesker i udsatte positioner 

Kontakt forsker

Bonnie Jensen
bonnie@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 5069

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV