Print

Amalie Frimodt-Møller

Amalie Frimodt-MøllerAmalie Frimodt-Møller, Studentermedhjælp

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: afrimo20@student.aau.dk

Uddannelse: Jeg læser en kandidat i Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

Arbejdsområde: Mit primære arbejde som studentermedhjælp består i at planlægge, koordinere og afvikle CeFU's konferencer og mindre arrangementer. Derudover praktiske og administrative gøremål relateret til forskningsarbejdet.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!