Nyt fra CeFU

Print

Pressemeddelelse: Kunst forløser potentialer hos unge på kanten af samfundet

Arbejdet med kunst og kultur skaber nye muligheder for unge, der befinder sig på kanten af samfundet og kæmper med problemer som uddannelsesfrafald, arbejdsløshed, hjemløshed, psykiske lidelser, misbrug og kriminalitet. Det beskriver en ny bog, som Bikubenfonden og Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet står bag.

Bogen, "Når kunst gør en forskel - unges deltagelse i kunst- og kulturprojekter som alternativ arena for sociale indsatser", sætter fokus på fem af Bikubenfondens kultursociale indsatser, som bruger musik, teater, fotografi og billedkunst i den sociale indsats over for unge på kanten af samfundet. Indsatserne arbejder både med unge fra udsatte familier og mere ressourcestærke unge, der er knækket under presset fra den præstationskultur, som stigende grad dominerer nutidens ungdomsliv.

- Mange af de unge oplever deres deltagelse i indsatserne som et vendepunkt, der skærper deres blik for egne ressourcer og potentialer. De får øje på, hvem de er, hvad de kan, og hvordan de kan gøre en forskel i de sammenhænge, som de indgår i, forklarer Niels Ulrik Sørensen, der er souschef og lektor på Center for Ungdomsforskning.

Sammen med sin kollega, Anne Mette W. Nielsen, har han fulgt indsatserne i et toårigt forskningsprojekt, hvis resultater er samlet i bogen, der er lavet i et partnerskab med Bikubenfonden. Her tager forskerne udgangspunkt i de unges egne fortællinger om deres oplevelser med projekterne Livsbanen, Mu­sikstarter, C:NTACT, Opgang 2 og KBH+. Indsatserne er alle karakteriseret ved, at de inddrager professionelle kunstnere og frivillige i opbygningen af projektet, at de er debatskabende og sætter sociale temaer på agendaen.

- I undersøgelsen går vi helt tæt på de elementer i indsatserne, der gør en positiv forskel for de unge, og vi kan se, at projekterne udgør et bolværk mod tidens hårde individualisering ved at skabe stærke kollektive rammesætninger. De unge bliver inkluderet i fællesskaber, der kan rumme dem, og de daglige rutiner omkring det kunstneriske arbejde hjælper dem med at få struktur og forudsigelighed ind i hverdagen, siger Anne Mette W. Nielsen. 

Kultur til et godt ungdomsliv

Forskningsprojektet er en del af Bikubenfondens program "Kultur til et godt liv", hvor fonden gennem en årrække har støttet kunst- og kulturindsatser, der aktivt involverer socialt udsatte unge. Målet er, at flere udsatte unge gennem kunst og kultur skal opnå modstandskraft og succesoplevelser, der kan overføres til andre sammenhænge af deres liv.

- Alt for mange unge i Danmark står uden for samfundets fællesskaber og lykkes ikke med at få en uddannelse eller et job. Det har både personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Bikubenfonden ønsker at bidrage til at styrke de unges livsmestring, og her har sociale indsatser, der anvender kunsten og kulturen som katalysator for social forandring, en særlig rolle at spille. Vi har med indsatsen ønsket at erstatte et krise- eller mangelsyn i forhold til socialt udsatte unge med en indsats, der understøtter og mobiliserer de unges egne ressourcer og empowerment, siger chef for det sociale område i Bikubenfonden, Sine Egede.

Resultaterne af forskningsprojektet samt den nye bog præsenteres på konferencen "Unge på kanten af samfundet" den 9. november kl. 9.00-15.30 på Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn.

Læs mere om "Når kunst gør en forskel" her

 

For yderligere information kontakt:

Niels Ulrik Sørensen på tlf.: 23 84 60 31 eller på e-mail: ns@learning.aau.dk

Anne Mette W. Nielsen på tlf.: 50 56 61 24 eller på e-mail: amwn@learning.aau.dk

Sine Egede på e-mail: se@bikubenfonden.dk

Lagt online 29.11.2017 af Eksponent

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
ns@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Anne Mette W Nielsen
amwn@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
22. maj - Konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?

22. maj - Konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?

På CeFUs næste store konference undersøger vi de dynamikker, som gør sig gældende i fællesskaberne i ungdomslivet. Vi stiller spørgsmål som: Hvordan skabes unges fællesskaber? Hvordan ser de ud? Hvem er med? Hvem er udenfor? Og hvad gør de ved ungdomslivet?

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV