Nyt fra CeFU

Print

25. november - Konference: Ungedeltagelse - endnu et buzzword eller øget reel indflydelse til unge?

 

Slider Novkon20 Farve

Ungedeltagelse er sat på dagsordenen over alt. Ungeråd opstår, unge beboere laver udviklingsplaner for lokalområder, ungepaneler nedsættes, når der sker ændringer i klubben og kommunen, unge inddrages, når politikkere eller NGO’er udvikler tiltag. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi fokus på med denne konference.

I dag, mere end 30 år efter vedtagelsen af FN’s børnekonvention, er børn og unges deltagelse en cementeret målsætning i det professionelle arbejde med unge. Og ungedeltagelse er sat på dagsordenen over alt: fra inddragelse af unge i sagsbehandlingen i det sociale arbejde, over ungemedbestemmelse i det pædagogiske arbejde, til aktiv deltagelse i behandlingsplaner ved sygdomsforløb. Accepten af unges ret og kompetencer til deltagelse er stålsat, og ambitioner om at inddrage unge i endnu højere grad bifaldes nærmest påfaldende entydigt blandt professionelle på tværs af ungdommens arenaer. Men har unge så egentlig fået mere indflydelse på deres eget liv? Har de indflydelse på de forhold, som de mest brændende ønsker at ændre? Kan de deltage på måder, som imødekommer deres ønsker til engagements- og udtryksformer? Og hvad sker der, når aktiv deltagelse bliver en forpligtelse, som f.eks. på jobcenteret eller på uddannelsen? 

Med udgangspunkt i et netop afsluttet forskningsprojekt, som har fulgt seks udviklingsprojekter støttet af VELUX Fonden, sætter vi på denne konference fokus på ungedeltagelse, når den er initieret og rammesat af professionelle, dvs. af uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, foreninger, kommuner og andre offentlige aktører. Med besøg fra både forskere, professionelle og unge præsenteres og diskuteres, hvad der egentlig skal til for, at inddragelse kan skabe meningsfuld deltagelse, der gør en forskel for unge. Konferencen vil både dykke ned i overordnede diskussioner af, hvad meningsfuld deltagelse er set fra unges egne perspektiver, og udfolde konkrete bud på, hvordan professionelle kan kvalificere deres arbejde med at inddrage unge i forandrings- og beslutningsprocesser, som har betydning for unge selv og de fællesskaber, de indgår i. 

Center for Ungdomsforskning fylder 20 år i år. Igennem alle 20 år har centeret anlagt et ungeperspektiv i forskningen, og spørgsmålet om unges deltagelse og unges stemmer står derfor centralt i centrets arbejde. På konferencen vil vi derfor afslutningsvis benytte anledningen til at markere centerets 20-års jubilæum.

Alle deltagere modtager et trykt eksemplar af bogen: Veje til deltagelse – centrale opmærksomhedspunkter for professionelles arbejde med at fremme sårbare børn og unges deltagelsesmuligheder

Konferencen afholdes med støtte fra VELUX FONDEN

Velux Fonden 99 Plus Hvid Baggr 


Tid og sted

Konferencen afholdes onsdag d. 25. november 2020, kl. 9.00-16.00.
Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn (København)


Tilmelding for ikke-medlemmer

Deltagelse koster 2.595,- inkl. moms. Tilmelding foregår her
Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 20. november 2020


Tilmelding for medlemmer 

Medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning har 10 gratis pladser til konferencen, hvor I kun skal betale for forplejning med en pris på 400 kr. inkl. moms per person. Tilmelding foregår her

Har I allerede benyttet jer af jeres 10 pladser til konferencen koster deltagelse per person 1.995 kr. inkl. moms. og I tilmelder jer her.

Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 20. november 2020


For spørgsmål om konferencen

Herunder særlige behov med forplejningen på konferencedagen, allergier, sukkersyge, er vegetar eller lignende bedes du rette henvendelse til vores konferencesekretær Karla Lyneborg Lassen på karlall@hum.aau.dk

Konferencen bliver tilrettelagt og gennemført, så den overholder alle gældende retningslinjer ift. COVID19. I tilfælde af ændrede retningslinjer kan det blive nødvendigt at afvikle konferencen online eller flytte den til en ny dato.

Lagt online 06.07.2020 af Ida Bejder

Kontakt forskere

Mette Stigaard Stenkjær
mss@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Louise Matilda Enevoldsen Ahlskog
lmea@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 60197476

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

Ungedeltagelse er over det hele. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi spot på til CeFUs novemberkonference.

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV