Print

19. november - konference: Levbare ungdomsliv - om unges trivselsbestræbelser

Der har gennem de seneste år været et massivt fokus på unges mistrivsel. Offentligheden har været domineret af tal og fortællinger, der har slået fast, at alt for mange unge kæmper med mistrivsel og har vedvarende udfordringer i deres liv. Det har været og er fortsat et vigtigt og nødvendigt fokus. Samtidig bør vi imidlertid huske os selv på, at unges identiteter og fremtidsperspektiver bliver til i samspil med de fortællinger, vi som samfund stiller til rådighed for dem.  

På denne konference åbner vi derfor for nogle andre fortællinger om ungdomsliv, der sætter fokus på, hvad der skaber trivsel og bidrager til gode ungdomsliv set ud fra unges egne perspektiver. Vi retter særligt opmærksomheden mod de mange handlinger og bestræbelser, som unge selv foretager sig med henblik på at opnå trivsel i deres liv. Vores ambition er derved, at konferencen kan bidrage til at skabe flere håbefulde og opbyggelige fortællinger om ungdomslivet i dag, samtidig med at vi tager bestik af de bevægelser på at skabe levbare liv, der allerede foregår i ungdomslivet. Tanken er ikke at afblæse mistrivselskrisen eller behovet for, at vi som samfund sætter ind over for den, men derimod at nuancere fortællingen og give nogle kighuller ind i det store arbejde, unge allerede foretager sig med henblik på at trives. 

På konferencen lanceres CeFU-rapporten ’Levbare ungdomsliv – om unges trivselsbestræbelser’, der er blevet til gennem et samarbejde med P3, Ebbefos Fonden og Østifterne.

Konferencen er realiseret med støtte fra Ebbefos Fonden og Østifterne. 

Mere information følger snarest 

Lagt online 04.07.2024 af Maria Jelonek

Kontakt forskere

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2249 2826

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!