Print

Unge på erhvervsuddannelsernes grundforløb – et forskningsprojekt om unge under 30 år og deres mødes med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Dette forskningsprojekt undersøger de unge under 30 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb. Forskningsprojektet er finansieret af midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), og gennemføres i samarbejde med Center for Viden om Erhvervsuddannelserne (CEVEU).

De seneste 20 år har vi set en faldende tilgang til erhvervsuddannelserne (eud), samtidig med at frafaldet har ligget stabilt højt på 40-45 procent (DEA 2022). For at forstå denne udvikling er vi nødt til at udvide perspektiverne på unges uddannelsesdeltagelse på erhvervsuddannelserne væsentligt. Med fokus på de unge under 30 år, er det formålet at frembringe viden om nogle af de bredere tendenser, der spiller ind i de udfordringer, der er forbundet med faldende tilgang, højt frafald, valg og gennemførsel på eud’ grundforløb. Disse perspektiver handler dels om de store samfundsmæssige forandringer, der har tegnet de senere år, dels om strukturelle og kulturelle forandringer mere specifikt på uddannelsesområdet og så handler det om, hvordan dette også sætter sig igennem i forhold til fællesskaber og relationer hos de unge på erhvervsuddannelserne.

For at forstå dette, retter forskningsprojektet fokus på de unge under 30 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb. Forskningsprojektet guides af følgende forskningsspørgsmål Hvordan er det at være ung under 30 år og gå på erhvervsuddannelsernes grundforløb?

Vi vil gå til forskningsspørgsmålet åbent og eksplorativt og derigennem skabe empirinær og praksisbaseret viden om, hvilke muligheder og udfordringer unge aktuelt og konkret oplever i mødet med erhvervsuddannelsernes grundforløb. Formålet med denne tilgang er at skabe viden fra de unges perspektiv, der kan bidrage til at styrke de unges muligheder for at skabe meningsfulde ungdoms- og uddannelsesliv på erhvervsuddannelserne grundforløb, og dermed også styrke erhvervsskolernes arbejde for at mindske frafaldet og øge gennemførslen.

Forskningsprojektet strækker sig over 18 måneder fra januar 2023 til juli 2024 og baserer sig på kvalitative og kvantitative metoder. Undervejs i projektforløbet vil data og foreløbige fund og pointer blive formidlet via notater og andre formidlingsformater.

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet ultimo 2023

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere