Forskning & Samarbejde

Print

Sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

Baggrunden for projektet er den stadigt stigende fokusering på, at unge kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er en fokusering, der det seneste årti er sket med basis i den såkaldte 95 % målsætning (Velfærdsaftale 2006). Samtidig er uddannelsessystemet også under stor forandring. Senest er der indført adgangskrav på EUD og gymnasieområdet området.

De fleste unge håndterer disse uddannelsesmæssige krav, men der er også en mindre gruppe af unge, der har vanskeligt ved at leve op til disse og har svært ved at navigere rundt i uddannelsessystemet. Formålet med projektet er at udvikle metoder til at hjælpe disse unge i uddannelse. Det skal ske via to hovedaktiviteter - udvikling af en "ungeguide" samt udvikling at forløb rettet imod 15-17-årige (senere 18-30 år). Formålet med aktiviteterne er at "fange" og hjælpe unge, der er på vej mod et frafald eller som er stoppet på en ungdomsuddannelse. Dette skal ske igennem etableringen af en hurtig indsat, som er skræddersyet til den enkelte unges situation. Disse indsatser skal udvikles af Uddannelse til Alle - Bornholm.

I projektet følger CeFU udviklingen og arbejdet med disse indsatser. CeFU's opgave er for det første at facilitere det løbende udviklingsarbejde. Disse indsatser vil bygge videre på Center for Ungdomsforsknings tidligere forskning i unges motivation for uddannelse, hvad der får unge i uddannelse og hvad der fastholder unge i uddannelse. For det andet er det CeFU's opgave at opsamle og videreformidle erfaringerne fra udviklingsarbejdet i en afsluttende kortfattet og praksisrettet forskningsrapport, der præsenteres på en afsluttende konference. 

Projektet indeholder følgende aktiviteter:
- En forskningsdel, hvor der gennemføres observation, interviews og spørgeskemaundersøgelser, som skal indfange og fastholde de professionelle deltageres og de unges erfaringer fra projektet.
- En række seminarer, der medvirker til at understøtte et fælles sprog for projektdeltagerne, og som også skal bidrage til at dokumentere og formidle projektet erfaringer.

Projektet gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle - Bornholm (UTA-Bornholm) og støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

 

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Status for projektet

Status: i gang
Forventet afsluttet i 2019

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Unges lyst til læring

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Læs mere om unges lyst til læring

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV