Forskning & Samarbejde

Print

Mødet mellem unge og erhvervslivet i praktikforløb på erhvervsuddannelserne

I samarbejde med Sydbank Fonden sætter Center for Ungdomsforskning i dette forskningsprojekt fokus på de unges møde med erhvervslivet og erhvervslivets møde med de unge i deres første praktikforløb.

Baggrunden for undersøgelsen er både en anskuelse af overgangen fra erhvervsskole til praktikforløb som et gyldent øjeblik med store potentialer for fremtidig rekruttering, engagement, faglig læring og dannelse – men også som en overgang med risici for misforståelser og afbrud af uddannelsen.

Formålet med forskningsprojektet er at skabe viden om de gode og udfordrende møder mellem de unge og erhvervslivet i praktikken, og på baggrund heraf komme med anbefalinger til fremadrettede indsatser, der kan medvirke til at styrke unges muligheder for at gennemføre praktikken og fuldføre deres erhvervsuddannelse.

Undersøgelsen tager afsæt i erhvervsvirksomheder inden for brancherne ’handel’, ’håndværk’ og ’industri’. I projektet følger Center for Ungdomsforskning 12 virksomheder og deres tilknyttede lærlinge/elever i deres første praktikforløb på hovedforløbet, og vil gennem interviews og observationer før, under og efter praktikforløbet, komme nærmere hvordan det første praktikforløb opleves ud fra både et unge- og virksomhedsperspektiv.  

Projektet er således styret af følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvordan ser det gode og det udfordrende første møde med erhvervslivet i praktikforløb ud fra et unge- og et virksomhedsperspektiv?
  • Hvilken læring tilegner de unges sig i det første møde med erhvervslivet i praktikforløb?
  • Hvad kan man med afsæt i de unges oplevelser karakterisere som erhvervsfaglig dannelse i EUD?


Outcome:
I projektet stiller vi således skarpt på elevers overgang fra grundforløb til praktikforløb og gennem en række illustrative analyser udvikles følgende produkter:

  • Udvikling af vidensbaserede værktøjer til understøttelse af ungeperspektivet i praktikforløb.
  • Udvikle konkrete anbefalinger til virksomhederne om, hvad der kan gøres for at mindske frafald og styrke de unges muligheder for gode møder med virksomhederne.
  • Læsevenlig rapport med illustrative eksempler og cases.

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet juni 2020

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
25. november - Konference: Ny udsathed blandt unge

25. november - Konference: Ny udsathed blandt unge

Mistrivsel, diagnose-eksplosion, præstationskultur, polarisering og social arv – hvad er der på spil? På konferencen sætter vi fokus på, hvordan vi kan forstå udsathed blandt unge set i lyset af de vilkår og forandringer, der præger samfundet og ungdomslivet i dag.

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV