Forskning & Samarbejde

Print

Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskolingen

I udskolingen i København såvel som i andre kommuner døjer man generelt med et dalende motivationsniveau blandt eleverne. Hertil kommer, at en stor gruppe unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Der tegner sig hermed en række udfordringer i udskolingen i relation til at ruste eleverne fagligt såvel som socialt og personligt er rustet til at kunne påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

På baggrund heraf igangsætter Københavns kommune et udviklingsprojekt, hvor målet er at bidrage til at motivere eleverne i udskolingen og løfte deres faglige, sociale og personlige kompetencer gennem dialogiske feedbacksamtaler samt udviklingen af et redskab til måling af elevernes alsidige udvikling og progression.

Center for Ungdomsforskning vil følge udviklingsprojektet og undersøge hvordan man gennem konkrete indsatser kan understøtte elevernes motivation, samt deres faglige, sociale og personlige udvikling. Der indsamles erfaringer fra 4 involverede skoler i Københavns kommune, med henblik på at dokumentere projektets muligheder for udskolingen og deltagernes udbytte.

Samlet set vil følgeforskningen stille skarpt på de ovenfor nævnte to indsatser - både hver for sig og i samspil med hinanden:

1)     Etableringen af en dialogisk ramme for faglig, personlig og social feedback på såvel individuelt som kollektivt plan blandt eleverne i 6.-9. klasse

2)     Udviklingen af et måleredskab til måling af den enkelte elevs alsidige udvikling og progression

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet juni 2018

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV