Print

Pædagogiske veje til bedre trivsel i ungdomslivet

Nyt forskningsprojekt skal skabe bedre trivsel blandt unge

Forskere fra CeFU skal i samarbejde med en række ungdomsuddannelser udvikle pædagogiske metoder til at knække kurven med stigende mistrivsel blandt unge.

I Danmark står vi aktuelt i en situation, hvor antallet af børn og unge, der mistrives, stiger fra år til år. Vi kender ikke den fulde baggrund for udviklingen, men talrige undersøgelser peger på, at en af de væsentlige årsager skal findes i en læringskultur, hvor snævre præstationskrav er kommet til at fylde for meget. En kultur, der har betydning for ikke bare unges læring, men også deres trivsel og mistrivsel. 

Med et nyopstartet udviklings- og forskningsprojekt, ’Pædagogiske veje til bedre trivsel i ungdomslivet’ ønsker vi at øge trivslen blandt unge gennem udvikling og afprøvning af trivselsskabende pædagogiske metoder, der mindsker en negativ præstationskultur. Metoderne skal styrke det faglige og sociale fællesskab blandt eleverne, så vi målrettet arbejder for at undgå at mistrivsel breder sig, og at flere unge havner på kanten af – eller helt udenfor – uddannelsessystemet.

Udviklings- og forskningsprojektet skal i sidste ende vurderes på, om elevernes trivsel er blevet forbedret på en måde, hvor de oplever at være blevet en del af positive fællesskaber, har mod på skolelivet og oplever større social og faglig trivsel.

Konkret vil udviklingen af de trivselsskabende pædagogiske metoder ske i tæt samarbejde med interesseorganisationer, lærere, ledere og elever på en række udvalgte skoler. Skolerne vil blive udvalgt på baggrund af et åbent call i vinteren 2022/23.

Udviklings- og forskningsprojektet strækker sig over en treårig periode frem til efteråret 2025 og er støttet af VELUX FONDEN med knap 4,3 mio kr.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet ultimo 2025

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV