Forskning & Publikationer

Pædagogisk udviklingsprojekt for Institut for Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet

Cefu deltager i et udviklingsprojekt under Institut for Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Ønsket er at udvikle vejledningens form og dimensioner samt udvikle studiestøttende tiltag med henblik på at sikre, at flere studerende tilmelder sig og gennemfører eksamen på DPU. Dette skal i projektet bl.a. gøres ved at udvikle vejledningen og andre studiestøttende aktiviteter (planlagte studiegruppeforløb, øvelsesforløb med feedback, delprøver etc.), som kan supplere og koordineres med undervisning og prøveformer. De udviklede initiativer skal afprøves indenfor de gældende ressourcemæssige rammer.

Projektet forventes igangsat i marts 2011 og afsluttet i februar 2012. Forårssemesteret bruges på indsamling af kvantitativ og kvalitativ empirisk viden med henblik på at skabe et bedre grundlag for planlægning og afprøvning af konkrete udviklingsinitiativer. Derudover skal der afsættes tid til at informere alle relevante parter med henblik på, at alle får en forståelse af behovet for forandringer. I efteråret 2011 iværksættes forskellige aktiviteter. Evaluering af projektet foretages i januar - februar 2012.

Download rapporten

 

Kontakt forskere

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Tilde Mette Juul
tmj@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 5170 3995

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet primo 2012

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV