Forskning & Publikationer

Ind i undervisningsrummet på EUD.

Erhvervsuddannelserne (eud) har været gennem en turbulent fase med mange strukturelle forandringer, som derfor naturligt har fyldt meget i debatten og forskningen omkring uddannelserne. Derimod findes der ikke megen aktuel forskning om de pædagogiske realiteter på selve uddannelserne. Fokus i dette projekt er rettet mod de unge på eud's grundforløb og deres møde med pædagogikken, lærerne og det sociale læringsmiljø. Hovedsigtet med projektet er at skabe større klarhed over, hvilke former for pædagogik, der kendetegner eud's grundforløb og pege på, hvad der fungerer godt og hvilke udfordringer der er. Projektet vil blandt andet bidrage med viden om forskellige elevprofiler med henblik på at kvalificere erhvervsskolernes arbejde med en meget heterogen elevgruppe.

Projektets empiriske del benytter sig af både kvalitative og kvantitative metoder, og undersøgelserne er foretaget på fire udvalgte grundforløb: Bygge & Anlæg, Mad til mennesker, Medieproduktion og Merkantil (HG). Projektet empiriske fase blev afsluttet medio 2010.

I februar 2011 blev den første delrapport i projektet udgivet. Rapporten, der hedder Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber, kan downloades på nedenstående link:  Ungdom på erhvervsuddannelserne 

Den 30. november 2011 blev projektet afsluttet med en konference på DPU og udgivelsen af rapporten Motivation i erhvervsuddannelserne - Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Rapporten kan downloades via følgende link:
Motivation i erhvervsuddanelserne


Slides fra konferencen:

 "Hvorfor vælger unge en EUD og hvad fastholder dem?"
"Den kompetente EUD elev"
"Hvordan får vi gjort eleverne mere motiverede?"

I rapporten præsenteres tal fra spørgeskemaundersøgelsen for de fire grundforløb samlet, men er man interesseret i at finde tal for et af de fire grundforløb, kan frekvenskørsler findes her:

Frekvenskørsler på de fire indgange - bilag til rapporten Motivation i erhvervsuddannelserne.

D. 25. november 2010 blev der afholdt midtvejsseminar i projektet. Her blev foreløbige analyser og resultater præsenteret og diskuteret med erhvervsskoleledere og -lærere samt repræsentanter fra undervisningsministeriet og Danske Erhvervsskoler - Lederne.
Download slides her:

Midtvejsseminar

Man kan være lidt egen herre over sine ting

Ikke nogen øl

 

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Arnt Vestergaard Louw
avl@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2010

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV