Forskning & Publikationer

Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv

Projektet "Unges kompetenceudvikling i det frivillige idrætsforeningsliv" skal bidrage til at få en forskningsbaseret viden om unges frivillige og potentielle frivilliges forudsætninger og incitamenter for samt deres erfaringer med kompetenceudvikling i det frivillige idrætsforeningsliv.

Undersøgelsen sætter fokus på unge idrætsforeningsaktive, der har det til fælles at de har været deltagere på et regionalt uddannelsestilbud i DGI-regi. De unge er mellem 14-18 år og kommer fra tre forskellige idrætsforeninger. Formålet med uddannelsen er at motivere unge foreningsaktive til at brede deres engagement i foreningerne ud, fx ved at give dem nogle redskaber til og erfaringer med, hvordan man kan omsætte en ide til praksis. Det belyses, hvordan unges aktive deltagelse i foreningslivet indgår i deres kompetenceudvikling i foreningslivet, men også i deres aktuelle hverdagsliv såvel som deres planer for fremtiden.

Hent rapport (pdf)

Rapporten koster 125 kr.

Bestil rapporten her

Kontakt forsker

Jens Christian Nielsen
jcn@dpu.dk
Telefon: (+45) 8716 3851

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2006

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV