Forskning & Publikationer

Om CeFUs forskning

De unge går nye veje. Deres handlinger, bevidsthed og identitet adskiller sig på mange måder fra tidligere generationers, og et komplekst mønster af brydninger præger de mange steder, hvor de unge befinder sig - bl.a. på uddannelsesinstitutionerne, arbejdsmarkedet og i foreningslivet.

Det kan være berigende, men skaber nye udfordringer - for de unge selv og for vores omgang med dem - hvilket øger behovet for at udvikle ny viden om unge.

Forskning i unge kan tilvejebringe nye indsigter i unge samt udvikle vores forståelse af, hvordan vi håndterer ungerelaterede problemstillinger på en hensigtsmæssig måde.

Det er CeFUs fornemste opgaver at:

  • Afkode mønstre og brydninger i ungdomslivet ved at iværksætte og udføre forskning om unge
  • Kortlægge forskellige dele af ungdomslivet gennem statistisk materiale
  • Samle og koordinere eksisterende ungdomsforskning i Danmark
  • Formidle ungdomsforskning til en bredere offentlighed

CeFUs forskning er kendetegnet ved at:

  • Sætte de unges perspektiv i centrum
  • Være tværfaglig og problemorienteret
  • Være dagsordensættende i en bredere offentlighed
  • Gå i dialog med brugerne af ungdomsforskningen

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV