Forskning & Publikationer

Nyeste forskning & publikationer

Her kan du finde de nyeste publikationer samt projekter.

Nyeste publikationer

 • Unges fællesskaber

  Vi taler meget om individualiseringen af ungdomslivet, men hvad med unges fællesskaber? Ny rapport fra CeFU sætter spot på netop unges fællesskaber og forsøger at anlægge et helhedsperspektiv på fællesskaberne i unges hverdagsliv, og den betydning unge tillægger disse i nutidens individualiserede ungdomsliv.

 • Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelse på højskoler og frie fagskoler

  Ny rapport fra CeFU stiller skarpt på, hvorvidt højskolerne og de frie fagskoler, med deres særlige pædagogiske rum og store erfaringer med at arbejde med almen dannelse, kan udvikle nye veje, der gør unge på kanten af uddannelsessystemet i stand til at bide sig fast i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

 • Nye veje i det forebyggende politiarbejde med unge i udsatte boligområder

  Ny rapport fra CeFU stiller skarpt på vigtigheden af, at politiet arbejder forebyggende og peger på, at politiprofessionen kan skabe en særlig adgang til de unge, som kan være med til at forebygge kriminalitet, afværge konfrontationer med unge i lokalområderne samt skabe større lokal forståelse for politiets arbejde.

 • Uddannelse der motiverer - Forsøg på forandring på ungdomsuddannelserne

  Hvordan skabes motivation på ungdomsuddannelserne? Rapporten følger over et år en række praksisnære tiltag, som tilstræber netop dette. Desuden viser rapporten hvordan køn bruges som kategori til at forstå forholdet mellem elevernes præstationer og uddannelsesmotivation.

 • Karrierelæring i gymnasiet - "De vidste ikke, hvad de ville"

  Karrierelæring har i de senere år meldt sin ankomst i gymnasiesektoren såvel 'oppefra' som 'nedefra'. Rapporten stiller skarpt på forsøgsgymnasiers arbejde med karrierelæring. Den handler også om elevernes valg af en gymnasial uddannelse og deres tanker om det at gå i gymnasiet og deres videre forløb.

Nyeste projekter

 • Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskolingen

  Udskolingen er præget af dalende motivationsniveau og en stor gruppe af de unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Center for Ungdomsforskning følger et udviklingsprojekt på initiativ af Københavns kommune, hvor målet netop er at øge de unges motivation.

 • Nye arbejdsformer blandt unge: Konsekvenser for unges arbejdsmiljø

  I en global verden hvor begreber som ’GIG økonomi’, ‘prekært arbejde’ og ’affektivt arbejde’ er blevet vigtige, er det interessant at undersøge hvad konsekvenserne er for de unge på arbejdsmarkedet - for det er her forandringerne først mærkes. Projektets formål er således at gennemføre et fælles kvalitativt nordisk case-studie i Norden blandt unge med nye og atypiske arbejdsformer.

 • Unges fællesskaber

  Vi taler meget om individualiseringen af ungdomslivet, men hvad med unges fællesskaber? Ny rapport fra CeFU sætter spot på netop unges fællesskaber og forsøger at anlægge et helhedsperspektiv på fællesskaberne i unges hverdagsliv, og den betydning unge tillægger disse i nutidens individualiserede ungdomsliv.

 • Brug For Alle Unge

  Brug for Alle Unge er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning for at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, og derved bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I forbindelse med dette skal Center for Ungdomsforskning i samarbejde med Epinion og Pluss evaluere en række igangsatte vejledningsindsatser rettet mod ikke-uddannelsesparate unge.

 • Unge uddannelseshjælpsmodtageres vej mod uddannelse og arbejde

  Trods massive bestræbelser er der fortsat en gruppe unge, som udfordres i mødet med uddannelsessystemet. Uddannelsesprojektet ’Liv og Læring’, som er et samarbejdsprojekt mellem VUC Storstrøm og Guldborgssund kommune, skal i denne sammenhæng ses som et forsøg på, at udvikle nye veje i arbejdet med at gøre unge uddannelsesparate.

 

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV