Forskning & Publikationer

Alternative arenaer for en social indsats

Dette projekt vil til primo 2017 undersøge den virkning, alternative arenaer kan have på udsatte unges trivsel og samfundsmæssige integration. Konkret er der tale om musik-, kunst- og teaterprojekter, der har formået at tiltrække og fastholde den voksende gruppe af unge, der ofte ikke bliver positivt integreret i uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, forenings- og fritidslivet eller i bredere forstand samfundet. Projektet skal undersøge, hvilke dannelsesmæssige, sociale, personlige og uddannelses-/arbejdsmæssige kompetencer, de udsatte unge udvikler på de alternative arenaer. Hvordan de unges deltagelse i de alternative arenaer hænger sammen med deres øvrige livssituation. Samt på hvilke måder, deres deltagelse på de alternative arenaer bidrager til de unges empowerment og oplevelser af succes? Forskningsprojektet er finansieret af og finder sted i samarbejde med Bikuben Fonden.

Læs den endelige publikation

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
ns@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Anne Mette W Nielsen
amwn@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet medio 2017

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV