Forskning & Publikationer

Livsstil og sundhed

CeFU forsker i de forskydninger, der finder sted i unges orienteringer mod krop, livsstil og sundhed. Det er et forskningsområde med en række dilemmaer, som stadig er forholdsvis ubelyste.
Mange unge har det dårligt med sin krop, og samtidig har stadig flere unge en risikobetonet kropsadfærd: spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og selvmordsforsøg er tiltagende. Kropsbevidstheden er stor, men det er svært for de unge at udmønte den i en livsstil, der er befordrende for deres sundhed. Hvorfor ved vi kun lidt om. Krop, livsstil og sundhed er vævet sammen på nye måder blandt de unge. Nye mekanismer er på spil. De er forbundet til de generelle forandringer i unges forhold til samfundet - men skal vi forstå dem, kræver det, at vi ligeledes fokuserer særligt på dem.

Den gode overgang

Et forsknings- og udviklingsprojekt om unge, der flytter hjemmefra, og hvordan vi kan blive bedre til at understøtte en god overgang til voksenlivet.

Inddragelse fra et børne- og ungeperspektiv (IBU)

Formålet med dette forskningsprojekt er at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. I forskningsprojektet vil forskere fra Center for Ungdomsforskning gennem en treårig periode følge fem konkrete udviklingsprojekter, som har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge.

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV