Forskning & Publikationer

Igangværende forskning

Nedenfor kan du finde Cefus igangværende projekter

 • Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskolingen

  Udskolingen er præget af dalende motivationsniveau og en stor gruppe af de unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Center for Ungdomsforskning følger et udviklingsprojekt på initiativ af Københavns kommune, hvor målet netop er at øge de unges motivation.

 • Nye arbejdsformer blandt unge: Konsekvenser for unges arbejdsmiljø

  I en global verden hvor begreber som ’GIG økonomi’, ‘prekært arbejde’ og ’affektivt arbejde’ er blevet vigtige, er det interessant at undersøge hvad konsekvenserne er for de unge på arbejdsmarkedet - for det er her forandringerne først mærkes. Projektets formål er således at gennemføre et fælles kvalitativt nordisk case-studie i Norden blandt unge med nye og atypiske arbejdsformer.

 • Brug For Alle Unge

  Brug for Alle Unge er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning for at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, og derved bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I forbindelse med dette skal Center for Ungdomsforskning i samarbejde med Epinion og Pluss evaluere en række igangsatte vejledningsindsatser rettet mod ikke-uddannelsesparate unge.

 • Unge uddannelseshjælpsmodtageres vej mod uddannelse og arbejde

  Trods massive bestræbelser er der fortsat en gruppe unge, som udfordres i mødet med uddannelsessystemet. Uddannelsesprojektet ’Liv og Læring’, som er et samarbejdsprojekt mellem VUC Storstrøm og Guldborgssund kommune, skal i denne sammenhæng ses som et forsøg på, at udvikle nye veje i arbejdet med at gøre unge uddannelsesparate.

 • Sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

  Dette projekt har til hensigt at arbejde med unges forskellige motivationer for at påbegynde og forblive i uddannelse. Det er et projekt, der gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle – Bornholm (UTA-Bornholm), og som støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

 • Klasseledelse og læringsfællesskaber i de gymnasiale uddannelser

  Forskningsprojektet, der gennemføres i samarbejde med LSP og Epinion, har til formål at undersøge og udvikle måder at sikre en god overgang til gymnasiet. Herunder at undersøge og udvikle læreres klasseledelse og klasserumskultur for at hindre frafald og sikre elevernes bedst mulige engagement, faglig læring og motiviation.

 • Karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne

  Forskningsprojekt der har til opgave at generere viden om, hvordan karakterer og bedømmelsespraksisser påvirker forskellige unge såvel som læringsmiljøet på ungdomsuddannelserne.

 • Evaluering af kombineret ungdomsuddannelse (KUU)

  Evalueringsprojekt, der har til formål at evaluere kombineret ungdomsuddannelse (KUU), som er en toårig uddannelse for unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.

 • Alternative arenaer for en social indsats

  Formålet med projektet er at undersøge den virkning, som alternative arenaer såsom musik-, kunst- og teaterprojekter kan have på udsatte unges trivsel og samfundsmæssige integration. Projektet løber frem til primo 2017.

 • Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion

  Formålet med projektet er at undersøge, hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes, for at bidrage til at reducere risikoen for, at unge kommer til skade i arbejdet. Projektet vil yderligere undersøge, hvordan unge oplæres i sikkerhed på arbejdspladsen i de første tre måneder af deres ansættelse, og om dette læringsforløb er tilstrækkeligt i forhold til risikoforhold i deres arbejde.

 • Unges lyst til læring

  Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

 

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV