Forskning & Publikationer

Vejen mod de 95 procent

Tags: UU, 95%, uddannelses, uddannelsesmuligheder, ungdomsuddannelse, UTA
Titel: Vejen mod de 95 procent
Forfattere: Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless
Dato: 23.09.2009
Type: Rapport

I sommeren 2006 aftalte kommunerne og regeringen at sætte ekstra skub bag regeringens målsætning om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse. I et samarbejde mellem 17 kommuner, KL og Undervisningsministeriet blev modelkommuneprojektet Ungdomsuddannelse til alle (UTA) skabt.
 
Rapportens del 1 retter fokus mod den landspolitiske og kommunale ledelses rolle i forbindelse med planlægningen og koordineringen af den interne kommunale indsats for at skabe uddannelsesmuligheder til flere unge, samt på arbejdet i kommunerne med at etablere et velfungerende internt og eksternt samarbejde omkring de unge.  Bestil "Vejen mod de 95%" (del I) her


Rapportens del 2 beskriver en række af de undersøgte kommunale tiltag og indsatser. I udvælgelsen af initiativer er der lagt vægt på UTA - kommunernes egne bud på projekter der "gør en forskel", koblet med den forskningsmæssige viden omkring hvad der spiller en rolle i relation til at skabe flere uddannelsesmuligheder til unge.
Bestil "Vejen mod de 95%" del II her



 

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV