Forskning & Publikationer

Unge i landdistrikter og yderområder

Tags:
Titel: Unge i landdistrikter og yderområder
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen, Pia Olsen & Mette Pless
Dato: 01.07.2014
Type: Rapport

Unge i landdistrikter og yderområder

I de senere år har debatten om 'Udkantsdanmark' raset i medierne, og et af de gennemgående temaer har været, at de ressourcestærke unge flytter væk fra disse områder. Der tegner sig efterhånden et ganske trist billede af ungdomslivet på landet og i yderområderne. Vi har imidlertid relativt sparsom viden om, hvordan de unge rent faktisk forholder sig til at være ung på landet og i yderområderne.

Med henblik på at skærpe blikket på denne problemstilling har CEFU, på opdrag af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, gennemført en undersøgelse, der bygger på interview med unge, som bor i fire forskellige lokalområder i Danmark: to af lokalområderne ligger i landdistrikter nær en større by, og to af lokalområderne ligger i yderområder langt fra en større by. Hensigten med undersøgelsen har været at kaste lys over de unges egne perspektiver på ungdomslivet i landdistrikterne og yderområderne.

Læs rapporten her

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
ns@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Mette Pless
mep@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV