Forskning & Publikationer

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 2)

Tags: hørenedsættelse, uddannelsesvalg, høretab, hørehæmmet, erkendelse af høretab, livskvalitet, longitionel studie, spørgeskemaundersøgelse, unge med funktionsnedsættelse
Titel: Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 2)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 06.02.2012
Type: Rapport

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 2)

Denne rapport analyserer bl.a. de unge hørehæmmedes strategier, når de skal påbegynde en ungdomsuddannelse. Vælger de fx at informere omgivelserne om deres høretab eller vælger hovedparten at lade være? Hvilke konsekvenser har det eventuelt? Og de fortryder de deres valg? Svarene på dette og mange andre problemstillinger kan findes i årets rapport

Forskningsprojektet sætter fokus på, hvad der sker med de unge hørehæmmede, når de har afsluttet deres ophold på Frijsenborg Efterskole og fortsætter deres færd ud i ungdomslivet. Det er andet år, at der gennemføres en undersøgelse, og årets temaer er kommunikation, uddannelsesvalg og trivsel.

Hent rapporten her

 

Kontakt forsker

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV