Forskning & Publikationer

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1)

Tags: sundhed, hørehæmmede, job, udsatte unge, efterskole, handicappede unge
Titel: Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 29.10.2009
Type: Rapport

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1)

Denne rapport er den første undersøgelse af, hvordan det går med hørehæmmede elever, når de forlader Frijsenborg Efterskole og drager videre ud i verden. Hensigten med at følge de unge er, at belyse deres færd videre i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet. Projektets fokus er derfor på de udfordringer og problemer de unge møder, når de skal skal indgå i nye sammenhænge. 

Kongstanken med undersøgelsen er at følge de tidligere elever over en periode på fem år. Hvert år bliver de unge hørehæmmede kontaktet og får muligheden for at besvare et spørgeskema. Hver udgave af spørgeskemaet rummer en række spørgsmål, der går igen fra år til år. Disse suppleres med spørgsmål, der kredser om partikulære emner, som skifter fra år til år.

Hent rapporten her

Kontakt forsker

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV