Forskning & Publikationer

Unge et år efter niende klasse

Tags: uddannelse, folkeskolen, ungdomsuddannelser, brobygning, uddannelsesvalg
Titel: Unge et år efter niende klasse
Forfattere: Noemi Katznelson og Mette Pless
Dato: 01.06.2006
Type: Rapport

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater fra undersøgelsen 'Forsøg med brobygning i folkeskolen', som omhandler unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Metodisk er undersøgelsen gennemført ved brug af kvalitative og kvantitative metoder og har overordnet haft til formål at afdække, hvad der påvirker unges uddannelsesvalg.

Undersøgelsen er anden delrapport i en treårig forløbsundersøgelse, der er finansieret af Undervisningsministeriet, og midtvejsrapporten 'Niende klasse og hvad så?' og slutrapporten 'Unges veje mod ungdomsuddannelserne' er udgivet i hhv. 2005 og 2007.

Hent rapport (pdf)

Rapporten koster 100 kr.

Bestil rapporten her

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV