Forskning & Publikationer

Mentor med mening

Tags: erhvervsskoler, erhvervsuddannelser, udsatte unge, Mentor, mentorordning, Etnicitet
Titel: Mentor med mening
Forfattere: Noemi Katznelson og Pia Olsen
Dato: 25.11.2008
Type: Bog

Mentor med mening

Er mentorordningen vejen frem, hvis vi skal fastholde de unge med etnisk baggrund på erhvervsuddannelserne? Det spørgsmål bliver besvaret i bogen Mentor med mening. Forskningsleder fra Center for Ungdomsforskning Noemi Katznelson og forskningsassistent Pia Olsen har interviewet både elever og ansatte på Teknisk Erhvervsskolecenter og leverer på den baggrund et både detaljeret og nuanceret bud på mentorordningens styrker og svagheder.

I bogen får vi et indblik i, hvilke udfordringer de unge med etnisk baggrund møder på erhvervsuddannelserne. Mange af de unge kommer fra familier, hvor kløften mellem det liv, deres forældre lever og den virkelighed, de selv møder som ung i det danske samfund, er skræmmende stor.

Vi får også indsigt i, hvad det kræver at være underviser på en erhvervsskole, der skal kunne rumme et multietnisk elevgruppe og samtidig har begrænsede ressourcer. 

Læs pressemeddelelse her
Bestil/køb fra Erhvervsskolernes Forlag

 

Indholdsfortegnelse

Resultater 7

Om mentorordningen 7

De etniske minoritetsunge 8

ANBEFALINGER 10

KAPITEL 1: INDLEDNING 13

Undersøgelsens baggrund, temaer og struktur 13

Etniske minoritetsunge og frafald 14

Mentorordninger - et hastigt voksende fænomen 14

Hvad er en mentor? 14

Mentorordningen på TEC 15

Virker mentorordningen på TEC - hvad siger statistikkerne? 16

KAPITEL 2: MØDET MELLEM DE UNGE OG MENTORERNE 17

Case 1. De inddragende 18

Case 2. De skuffede 21

Case 3. De tilfredse 24

Case 4. De afmålte 26

Opsamling 27

KAPITEL 3: MENTORERNE 29

Engagement og succesoplevelser 29

Mentor - en hjælp til hvem og til hvad? 30

Oplever mentorerne, at de gør en forskel? 31

Strukturer og rammer for mentorarbejdet 32

Tidspresset - bagsiden af medajlen 32

Opbakning fra ledelsens side til mentorerne 33

Kollegialt samarbejde om mentorarbejdet 34

Mentor for elever i egen afdeling eller andre steder 35

De fysiske rammer for mentorordningen 35

Oversigt over, hvem der er mentorer for hvem 35

Opsamling 36

KAPITEL 4: DE ETNISKE MINORITETSUNGE 37

Skoleglæden 37

Forholdet til primært lærerne og i mindre grad undervisningen 38

Lærerne er som mine venner 39

Læreren skal være god til at forklare og have tid 39

Behov for tæt kontakt til læreren og styring 40

Den eftertragtede læreplads 41

De sociale relationer 42

Individualisering og løbende optag 42

Etnicitet og sociale positioner 43

Ballademagerpositionen? 45

Forældre og livet uden for skolen 47

Opsamling 48

KAPITEL 5: UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG OG METODER 50

Litteraturliste 52

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV