Forskning & Publikationer

Karrierelæring i gymnasiet - "De vidste ikke, hvad de ville"

Tags: ungdomsuddannelse, ungevejledning, karriere, gymnasiet, gymnasielle uddannelse, ungdomsuddannelser
Titel: Karrierelæring i gymnasiet - "De vidste ikke, hvad de ville"
Forfattere: Noemi Katznelson, Astrid Arbjerg Lundby & Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 06.12.2016
Type: Rapport

Karrierelæring i gymnasiet - "De vidste ikke, hvad de ville"

Karrierelæring har i de senere år meldt sin ankomst i gymnasiesektoren såvel 'oppefra' som 'nedefra'. 'Oppefra' fordi karrierelæring med gymnasiereformen fra 2016 er rykket ind som ét af de fire brede faglige kompetenceområder. Og 'nedefra', da en række forsøgsgymnasier gennem de seneste år har arbejdet med karrierelæringsaktiviteter og tænkningen omkring karrierelæring.

Denne rapport stiller skarpt på resultaterne af forsøgsgymnasiernes arbejde. Samtidigt handler den også om elevernes valg af en gymnasial uddannelse og deres tanker om det at gå i gymnasiet og deres videre forløb. I rapporten her kan du med andre ord:

- nærme dig en forståelse af, hvad karrierelæring er

- blive klogere på unges valg af ungdomsuddannelse - særligt en gymnasial uddannelse

- få indsigt i de unges tanker om tiden i og efter gymnasiet

- blive præsenteret for en række cases, der beskriver hvordan arbejdet med karrierelæring kan tage sig ud i hverdagen på de gymnasiale uddannelser

- blive introduceret for en konkret model og et redskab, der gør det muligt at arbejde systematisk med karrierelæring

- og så kan du blive præsenteret for en række resultater, der giver en indikation på elevernes udbytte af arbejde med karrierelæring

 Rapporten henvender sig til alle med interesse i overgangen til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, unges uddannelsesvalg, unge i de gymnasiale uddannelser og hele feltet omkring vejledning i udskoling såvel som på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. God læselyst.


Hent rapporten her

Læs mere om projektet her

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV