Forskning & Publikationer

Hf på VUC - et andet valg

Tags: hf, trivsel, kursister, problemer, spørgeskemaundersøgelser, særkørsel
Titel: Hf på VUC - et andet valg
Forfattere: Mette Pless og Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 01.09.2010
Type: Rapport

Hf på VUC - et andet valg

Rapporten sætter fokus på hf-kursisternes oplevelse af hf på VUC. Med udgangspunkt i et omfattende spørgeskema har 5.000 kursister blandt andet forholdt sig til emner som undervisningen på hf, det sociale liv på hf, valget af hf og fremtidsplaner. Undersøgelsen giver således et enestående indblik i kursisternes oplevelse af deres dagligdag på hf og er et godt pejlemærke i forhold til drøftelserne af, hvordan VUC bedst indretter hf-uddannelsen og tager højde for kursisternes erfaringsverden og deres forestillinger om videre uddannelse efter hf.

Hent rapporten her 

 

Kontakt forskere

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Mette Pless
mep@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV