Forskning & Publikationer

HF i dag - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af elevprofiler på toårigt HF

Tags: uddannelse, frederiksberg, hf, pilotundersøgelse, LO, fastholdelse, frafaldsprocent, frafald
Titel: HF i dag - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af elevprofiler på toårigt HF
Forfattere: Maria Duclos Lindstrøm, Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen
Dato: 01.11.2008
Type: Rapport

Undersøgelsens overordnede formål er at kvalificere diskussionen om HF's rolle i det nuværende uddannelsesbillede. Pilot-undersøgelsen vil i den forbindelse tegne et første billede af, hvad der karakteriserer de unge, der vælger HF, og hvorfor de har valgt uddannelsen. Herunder også de unges overvejelser omkring deres valg af HF og deres tanker om gennemførsel og frafald.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Frederiksberg HF og LO.

Hent rapporten her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV