Forskning & Publikationer

Brug For Alle Unge: Midtvejsevaluering af vejledningsindsats på 24 UU-centre

Tags: vejledning, uddannelsesvalg, uddannelsesvejledning, UU-vejledning, evaluering
Titel: Brug For Alle Unge: Midtvejsevaluering af vejledningsindsats på 24 UU-centre
Forfattere: Mette Pless og Anne Görlich
Dato: 01.11.2017
Type: Rapport

Brug For Alle Unge: Midtvejsevaluering af vejledningsindsats på 24 UU-centre

Center for Ungdomsforskning evaluerer i samarbejde med Epinion og Pluss en række vejledningsindsatser igangsat på 24 UU-centre fordelt over hele landet. Fokus i indsatserne er udvikling af vejledning for ikke uddannelsesparate unge. Vi har netop afsluttet arbejdet med midtvejsevalueringen af indsatserne.

Evalueringen er bygget op som et inspirationskatalog med det formål, at få spredt de gode erfaringer undervejs i processen, og give inspiration videre til andre, der arbejder med lignende indsatser.

Læs midtvejsevalueringen

 

Læs mere om Brug For Alle Unge

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Anne Görlich
ag@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV