Forskning & Publikationer

Alle publikationer

Her har du mulighed for at se, downloade og bestille CeFUs publikationer og udgivelser. Via  fanebladene kan du skifte mellem bøger, artikler og rapporter. 

Brug For Alle Unge: Midtvejsevaluering af vejledningsindsats på 24 UU-centre
Forfattere: Mette Pless og Anne Görlich
Dato: 01.11.2017

Brug For Alle Unge: Midtvejsevaluering af vejledningsindsats på 24 UU-centre

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-læring)
Forfattere: Mette Lykke Nielsen, Astrid Jørgensen, Regine Grytnes, Johnny Dyreborg og Kent Jacob Nielsen
Dato: 01.06.2017

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-læring)

Unges fællesskaber
Forfattere: Maria Bruselius-Jensen og Niels Ulrik Sørensen
Dato: 18.05.2017

Unges fællesskaber

Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelse på højskoler og frie fagskoler
Forfattere: Niels-Henrik M. Hansen, Arnt Louw & Lasse Rønaa
Dato: 22.03.2017

Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelse på højskoler og frie fagskoler

Nye veje i det forebyggende politiarbejde med unge i udsatte boligområder
Forfattere: Maria Bruselius-Jensen og Mette Pless
Dato: 27.02.2017

Nye veje i det forebyggende politiarbejde med unge i udsatte boligområder

Uddannelse der motiverer - Forsøg på forandring på ungdomsuddannelserne
Forfattere: Mette Lykke Nielsen, Susanne Murning & Noemi Katznelson
Dato: 16.01.2017

Uddannelse der motiverer - Forsøg på forandring på ungdomsuddannelserne

Karrierelæring i gymnasiet - "De vidste ikke, hvad de ville"
Forfattere: Noemi Katznelson, Astrid Arbjerg Lundby & Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 06.12.2016

Karrierelæring i gymnasiet - "De vidste ikke, hvad de ville"

Uden uddannelse og arbejde – unges tilblivelser i komplekse transitioner
Forfattere: Anne Görlich
Dato: 12.09.2016

Uden uddannelse og arbejde – unges tilblivelser i komplekse transitioner

Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv
Forfattere: Tilde Mette Juul, Mette Pless og Noemi Katznelson
Dato: 10.08.2016

Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv

Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv - (Centrale konklusioner fra følgeforskningsprojektet 'Fremtidens valg og vejledning')
Forfattere: Tilde Mette Juul, Mette Pless og Noemi Katznelson
Dato: 07.06.2016

Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv - (Centrale konklusioner fra følgeforskningsprojektet 'Fremtidens valg og vejledning')

Ungdomsprofil 2016 - Gentofte Kommune
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen, Arnt Louw og Mira Wessels
Dato: 29.03.2016

Ungdomsprofil 2016 - Gentofte Kommune

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1-5)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 11.03.2016

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1-5)

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 5)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 10.03.2016

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 5)

Elevers læring i den åbne skole
Forfattere: Mette Pless og Kira Kofoed
Dato: 10.03.2016

Elevers læring i den åbne skole

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde - Evaluering af brobygning til uddannelse
Forfattere: Anne Görlich, Noemi Katznelson, Niels-Henrik M. Hansen, Michael Rosholm, og Michael Svarer
Dato: 24.02.2016

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde - Evaluering af brobygning til uddannelse

Øget overgang til eud efter avu
Forfattere: Arnt Louw & Mette Pless
Dato: 17.12.2015

Øget overgang til eud efter avu

”Det gav mig en idé om, at min fremtid ikke står skrevet i sten”. Midtvejsevaluering af forsøg med karrierelæring i gymnasiet
Forfattere: Astrid Lundby og Noemi Katznelson
Dato: 15.12.2015

”Det gav mig en idé om, at min fremtid ikke står skrevet i sten”. Midtvejsevaluering af forsøg med karrierelæring i gymnasiet

Unges uddannelsesvalg i tal (midtvejsrapport fra 'fremtidens valg og vejledning')
Forfattere: Tilde Mette Juul, Mette Pless
Dato: 09.06.2015

Unges uddannelsesvalg i tal (midtvejsrapport fra 'fremtidens valg og vejledning')

På kanten af skolen
Forfattere: Andy Højholdt & Ulla Højmark
Dato: 13.04.2015

På kanten af skolen

Kobling af skole og praktik på erhvervsuddannelserne
Forfattere:
Dato: 09.04.2015

Kobling af skole og praktik på erhvervsuddannelserne

Klasserumsledelse og elevinddragelse
Forfattere: Astrid Lundby & Camilla Hutters
Dato: 16.03.2015

Klasserumsledelse og elevinddragelse

Redskab til vurdering og evaluering af gymnasieelevers progression i forhold til karrierekompetencer (prototyperedskab tilhørende Karrierefokus - i og efter gymnasiet)
Forfattere: Astrid Lundby
Dato: 18.12.2014

Redskab til vurdering og evaluering af gymnasieelevers progression i forhold til  karrierekompetencer (prototyperedskab tilhørende Karrierefokus - i og efter gymnasiet)

9. klasse på efterskolen
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen & Tilde Mette Juul
Dato: 14.09.2014

9. klasse på efterskolen

Unge i kunst- og kulturprojekter - Unges perspektiver på deltagelse i modelforsøg om ungekultur
Forfattere: Louise Yung Nielsen & Niels Ulrik Sørensen
Dato: 03.09.2014

Unge i kunst- og kulturprojekter - Unges perspektiver på deltagelse i modelforsøg om ungekultur

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse
Forfattere: Camilla Hutters & Susanne Murning
Dato: 01.09.2014

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Læring, der rykker
Forfattere: Camilla Hutters & Astrid Lundby
Dato: 02.07.2014

Læring, der rykker

Forsøg med brobygning til EUD - Midtvejsstatus
Forfattere: Anne Görlich, Noemi Katznelson, Niels-Henrik M. Hansen, Michael Svarer & Michael Rosholm
Dato: 02.07.2014

Forsøg med brobygning til EUD - Midtvejsstatus

Unge i landdistrikter og yderområder
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen, Pia Olsen & Mette Pless
Dato: 01.07.2014

Unge i landdistrikter og yderområder

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 4)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 28.05.2014

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 4)

Fra problemer til mirakler - unges forandrings- og læreprocesser i Skive Kommune
Forfattere: Anne Görlich, Mette Stentoft & Noemi Katznelson
Dato: 27.05.2014

Fra problemer til mirakler - unges forandrings- og læreprocesser i Skive Kommune

Unges motivation for politisk deltagelse
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen & Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 22.04.2014

Unges motivation for politisk deltagelse

SAFU - Sikkert arbejde for unge
Forfattere: Mette Lykke Nielsen, Johnny Dyreborg, Pete Kines, Martha Nina Ozmec, Kent Jacob Nielsen og Kurt Rasmussen
Dato: 01.04.2014

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Kortlægning af brugen af og holdningerne til rusmidler blandt unge på ungdomsuddannelserne i Svendborg
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen
Dato: 16.09.2013

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg efterskole (delrapport 3)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 29.08.2013

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg efterskole (delrapport 3)

Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden
Forfattere: Noemi Katznelson
Dato: 09.07.2013

Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden

Social differentiering og mobilitet i gymnasiet - Kulturel praksis, sociale positioner og mulighed for inklusion
Forfattere: Susanne Murning
Dato: 25.06.2013

Social differentiering og mobilitet i gymnasiet - Kulturel praksis, sociale positioner og mulighed for inklusion

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen, Tilde Mette Juul & Thomas Brahe
Dato: 18.03.2013

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Drenge og piger på ungdomsuddannelserne
Forfattere: Camilla Hutters, Mette Lykke Nielsen, Anne Görlich og Birgitte Simonsen
Dato: 29.01.2013

Drenge og piger på ungdomsuddannelserne

Unge pårørende og efterladtes trivsel
Forfattere: Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Niels-Henrik M. Hansen
Dato: 27.09.2012

Unge pårørende og efterladtes trivsel

Projekt studievej
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen & Tilde Mette Juul
Dato: 21.04.2012

Projekt studievej

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 2)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 06.02.2012

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 2)

Rummet - Vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen
Dato: 01.02.2012

Rummet - Vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge

Unges forhold til fritidsjob – i dag og i en historisk kontekst
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 01.07.2011

Unges forhold til fritidsjob – i dag og i en historisk kontekst

Køn og læring i uddannelsessystemet
Forfattere: Rikke Brown, Noemi Katznelson og Camilla Hutters
Dato: 11.02.2011

Køn og læring i uddannelsessystemet

Unge i detailhandel
Forfattere: Line Duwe Konnerup og Noemi Katznelson
Dato: 10.02.2011

Unge i detailhandel

Ungdom på erhvervsuddannelserne – Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber
Forfattere: Noemi Katznelson, Arnt Louw Vestergaard, Rikke Brown
Dato: 01.02.2011

Ungdom på erhvervsuddannelserne – Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen og Marta Nina Ozmeck
Dato: 01.02.2011

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Når det er svært at være ung i DK
Forfattere: Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen
Dato: 01.02.2011

Når det er svært at være ung i DK

Hf på VUC - et andet valg
Forfattere: Mette Pless og Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 01.09.2010

Hf på VUC - et andet valg

Så kører det bare
Forfattere: Mette Lykke Nielsen
Dato: 01.07.2010

Så kører det bare

Kortlægning af mentorordninger på CPH West, SOSU C og TEC
Forfattere: Mette Stigaard
Dato: 04.05.2010

Kortlægning af mentorordninger på CPH West, SOSU C og TEC

Ind i undervisningsrummet på EUD
Forfattere: Rikke Brown, Arnt Louw Vestergaard og Noemi Katznelson
Dato: 01.05.2010

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen
Forfattere: Line Duwe Konnerup og Birgitte Simonsen
Dato: 01.04.2010

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Handelsgymnasiet - hhx. Kvaliteter og udfordringer
Forfattere: Arnt Louw Vestergaard, Rikke Brown, Birgitte Simonsen
Dato: 01.01.2010

Handelsgymnasiet - hhx. Kvaliteter og udfordringer

Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.
Forfattere: Pia Olsen og Birgitte Simonsen
Dato: 02.11.2009

Når fremtiden tegner sig
Forfattere: Mette Lykke Nielsen og Noemi Katznelson
Dato: 02.11.2009

Spænd hjelmen - pilotprojekt om unges forhold til arbejdsmiljø og risikoadfærd i arbejdet
Forfattere: Mette Lykke Nielsen og Niels Ulrik Sørensen
Dato: 02.11.2009

Spænd hjelmen - pilotprojekt om unges forhold til arbejdsmiljø og risikoadfærd i arbejdet

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1)
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 29.10.2009

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole (delrapport 1)

Vejen mod de 95 procent
Forfattere: Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless
Dato: 23.09.2009

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet - ph.d.afhandling
Forfattere: Mette Pless
Dato: 01.04.2009

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet - ph.d.afhandling

Unge og gambling
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen, Nina Wittendorff
Dato: 07.11.2008

Unge og gambling

HF i dag - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af elevprofiler på toårigt HF
Forfattere: Maria Duclos Lindstrøm, Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen
Dato: 01.11.2008

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune
Forfattere: Jens Christian Nielsen & Nina Bach Ludvigsen
Dato: 27.05.2008

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune

Unges deltagelse i og interesse for gymnastikforeningerne
Forfattere: Anne Kofod & Sigrid Hansen
Dato: 20.05.2008

Unges deltagelse i og interesse for gymnastikforeningerne

Læringsmiljø og naturvidenskab på htx - kvaliteter og udfordringer
Forfattere: Birgitte Simonsen, Lars Ulriksen, Henriette Tolstrup Holmegaard
Dato: 26.02.2008

Det meningsfulde medlemskab - kulturanalyse af de merkantile ungdomsuddannelser
Forfattere: Anne Kofod og Henriette Tolstrup Holmegaard
Dato: 01.02.2008

Det meningsfulde medlemskab - kulturanalyse af de merkantile ungdomsuddannelser

Gadedrenge
Forfattere: Rie Wellendorf og Metin Cakmak
Dato: 03.12.2007

Gadedrenge

Unges veje mod ungdomsuddannelserne
Forfattere: Noemi Katznelson og Mette Pless
Dato: 16.04.2007

Unges veje mod ungdomsuddannelserne

Unge et år efter niende klasse
Forfattere: Noemi Katznelson og Mette Pless
Dato: 01.06.2006

Unge et år efter niende klasse

Unge og biblioteker
Forfattere: Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen
Dato: 01.06.2006

Unge og biblioteker

Ung og Hørehæmmet - høretab, kommunikation & trivsel
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen
Dato: 01.06.2006

Ung og Hørehæmmet - høretab, kommunikation & trivsel

Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv
Forfattere: Anne Kofod og Jens Christian Nielsen
Dato: 01.06.2006

Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv

Det normale ungdomsliv
Forfattere: Anne Kofod og Jens Christian Nielsen
Dato: 01.08.2005

Det normale ungdomsliv

Niende klasse og hvad så?
Forfattere: Mette Pless og Noemi Katznelson
Dato: 01.01.2005

Niende klasse og hvad så?

Unge mænds brug af doping - Risiko, Sundhed, Identitet
Forfattere: Kevin Mogensen
Dato: 01.01.2005

Unge mænds brug af doping - Risiko, Sundhed, Identitet

Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering
Forfattere: Noemi Katznelson
Dato: 01.02.2004

Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV