Cefu Tilbyder

Petrine Marie Fahnøe Kristensen

Petrine Marie Fahnøe Kristensen, Studentermedhjælp

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 5069
Mail: pfk@learning.aau.dk

Uddannelse:
Jeg læser på Bacheloruddannelsen i Sociologi ved Københavns Universitet.

Arbejdsområde:
Jeg varetager en del af det administrative arbejde i forhold til de økonomiske opgaver vedrørende Foreningen Center for Ungdomsforskning, herunder ind- og udmeldelse af medlemsorganisationer. Herudover assisterer jeg ved Cefu's årlige konferencer og som studentermedhjælp ved forskellige forskningsprojekter.

Kontakt forsker

Petrine Marie Fahnøe Kristensen
pfk@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 5069

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV