Cefu Tilbyder

Noemi Katznelson

Noemi KatznelsonNoemi Katznelson, Centerleder, forskningsleder og professor MSO

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2068 6680
Mail: nka@learning.aau.dk

Uddannelse:
Cand mag i pædagogik og historie og med en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC.

Arbejdsområde og tillidshverv:
Jeg varetager den daglige ledelse af Center for Ungdomsforskning sammen med Niels Ulrik Sørensen, der er souchef i CeFU.

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser indenfor uddannelses- og marginaliseringsområdet og varetager en række forskellige tillidshverv bl.a:

 • Medlem af ekspertudvalg nedsat af statsministeren under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling mhp at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Medlem af formandskabet i det nyoprettede Råd for Ungdomsuddannelser under Undervisningsministeren
 • Deltager i dommerpanel i dagbladet Politikens konkurrence om innovative lærere og miljøer på ungdomsuddannelserne
 • Personligt udpeget næstformand i det Nationale Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning under Undervisningsministeren 
 • Medlem af EVA's bestyrelse i kraft af post i formandsskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser
 • Er med i referencegruppe ifm. arbejdet med rapporten 'Svigt af børn i Danmark 2018' samt 'Temarapport om udsatte børns skolegang' hos Børns Vilkår

Forskningsfelt:
Min forskning tager afsæt i et bredt sociologisk blik på ungdomslivet som det udspiller sig i lyset af gældende samfundsmæssige betingelser og forandringsprocesser. På den baggrund interesserer jeg mig særligt for unge i uddannelsessystemet og gråzonen mellem uddannelse og arbejde, men også for andre af ungdomslivets arenaer.

Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, udskoling, overgang til ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, udsatte unge, vejledning og motivation.

Konkret arbejder jeg forskningsmæssigt med følgende områder:

 • Unges motivation og lyst til læring og uddannelse
 • Unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelserne
 • Unge på ungdomsuddannelserne
 • Unge og uddannelses- og karrierevejledning
 • Unge og forestillinger om fremtidig uddannelse og job
 • Unge der er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller kunne klare sig på arbejdsmarkedet
 • Unge på kanten af samfundet 

3 Interessante publikationer:

 • Unges motivation og læring - 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet
 • Ungdomsliv
 • Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse 

Priser:
Noemi modtog i april 2013 Mads Rasmussens Mindepris for hendes store indsats ved, igennem forskning, at skabe fokus på og forståelse for erhvervsuddannelsernes værdi for samfundet.

Læs om Mads Rasmussens mindepris

Unge nydanskere i forsvar og politi

Projektet afdækker centrale faktorer i rekrutteringen af unge nydanskere til forsvar og politi, og lægger dermed op til mulige nye veje i rekrutteringsarbejdet.

Hvem er de unge ledige?

Rapporten "Hvem er de unge ledige? - unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune" giver et indblik i, hvordan de unge oplever aktuelle barrierer for at komme videre i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet.

Karrierefokus - i og efter gymnasiet

Projektet ’Karrierefokus - i og efter gymnasiet' er støttet af Region Hovedstaden og tager afsæt i et voksende problem med ufokuserede studenter, der ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gymnasiet og/eller ikke har tilstrækkelige karrierekompetencer til at kunne foretage kvalificerede studie- og erhvervsvalg.

Uddannelse til alle unge

Projektets fomål er at kortlægge og dokumentere effektfulde initiativer omkring unge og uddannelse.

Unge i detailhandlen

Projektet omhandler hvilke forestillinger og forventninger de unge har til uddannelsen i detailhandel og efterfølgende jobmuligheder.

Ind i undervisningsrummet på EUD.

Projektet vil blandt andet bidrage med viden om forskellige elevprofiler med henblik på at kvalificere erhvervsskolernes arbejde med en meget heterogen elevgruppe.

Brobygning til uddannelse - Evaluering af forsøg med unge lediges vej til uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet har igangsat forsøg med brobygningsforløb, der har til formål at understøtte, at unge kontanthjælpsmodtagere skifter kontanthjælpen ud med en ordinær uddannelse. Igennem forskningsbaseret evaluering skal CeFU belyse årsager og forklaringer på brobygningsforløbenes effekt.

Samspil og forbindelser i det forebyggende ungdomsarbejde - i et ungdomsperspektiv

Projektet sætter fokus på den samlede indsats for meget udsatte eller kriminalitetstruede unge i udskolingen i Storkøbenhavn og har til formål at skabe og formidle viden om de udfordringer og problemstillinger, der rejser sig for disse unge, når flere indsatser på samme tid forsøger at gøre positiv forskel for dem.

Lyst til læring i udskolingen

Forskningsprojektet har fokus på at undersøge, hvad der giver unge i udskolingen lyst til læring. Undersøgelsen vil følge de unge gennem forskellige areanaer og læringsrum, for at afdække, hvornår lysten til læring opstår.

Fremtidens valg og vejledning

Projektet har til formål at undersøge, hvad der ligger til grund for unges uddannelsesvalg i overgangen til ungdomsuddannelserne med særligt fokus på vejledningens rolle i den forbindelse.

Unge på kanten af samfundet

Projektet har fokus på de udsatte unge og hvad der er det særlige ved marginalisering i netop ungdomsårene. Projektet har til formål at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan tilværelsen som ung og socialt udsat tegner sig i dagens Danmark.

Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden

Et forskningsprojekt med fokus på at analysere af unge uden job og uddannelse i Region Hovedstadan.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV