Cefu Tilbyder

Mette Pless

Mette PlessMette Pless, Lektor

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2942 7467
Mail: mep@learning.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d og Cand. Mag i pædagogik og kulturgeografi.

Arbejdsområde:
Jeg er forsker og projektleder på flere undersøgelser indenfor uddannelses-, vejlednings- og marginaliseringsområdet. Jeg er desuden medlem af:

  • Boardmember, Youth & Generation Network, European Sociological Association
  • Medlem af Nordisk nettverk: Ungdom i risiko
  • Medlem af kontaktudvalget for VUC under Uddannelsesforbundet

Forskningsfelt:
Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, udskoling, overgang til - og mødet med - ungdomsuddannelser, udsatte unge og vejledning.

Forskningsmæssigt arbejder jeg med med følgende områder:

  • Unges motivation og lyst til læring
  • Unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelserne
  • Unge og uddannelsesvejledning
  • Unge der er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller kunne klare sig på arbejdsmarkedet

 

 

Evaluering af Ungepakke II

CeFU bidrager til omfattende evaluering af Ungepakke II

Hvem er de unge ledige?

Rapporten "Hvem er de unge ledige? - unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune" giver et indblik i, hvordan de unge oplever aktuelle barrierer for at komme videre i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet.

Uddannelse til alle unge

Projektets fomål er at kortlægge og dokumentere effektfulde initiativer omkring unge og uddannelse.

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling

I denne afhandling følges 9 uddannelsesmæssigt udsatte unge fra 9. klasse og 3-4 år frem til de er 19-20 år og har gjort sig en række erfaringer med ungdomsuddannelse og arbejde.

HF på VUC - et andet valg

Rapporten sætter fokus på hf-kursisternes oplevelse af hf på VUC. Med udgangspunkt i et omfattende spørgeskema har 5.000 kursister blandt andet forholdt sig til emner som undervisningen på hf, det sociale liv på hf, valget af hf og fremtidsplaner.

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater, der indgår i undersøgelserne om unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Unge om ingeniørfaget

Hvordan forholder unge sig til en fremtid som ingeniør?

Lyst til læring i udskolingen

Forskningsprojektet har fokus på at undersøge, hvad der giver unge i udskolingen lyst til læring. Undersøgelsen vil følge de unge gennem forskellige areanaer og læringsrum, for at afdække, hvornår lysten til læring opstår.

Fremtidens valg og vejledning

Projektet har til formål at undersøge, hvad der ligger til grund for unges uddannelsesvalg i overgangen til ungdomsuddannelserne med særligt fokus på vejledningens rolle i den forbindelse.

Øget fokus på overgang til eud efter avu

Projektet er en del af undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram og er konkret en del af rammeforsøget: "Øget fokus på overgang til eud efter avu". I projektet følger CeFU fem konkrete VUC skolers forsøgs- og udviklingsarbejde med øget overgange af kursister fra avu til eud.

Elevers læring i den åbne skole

Forskningsbaseret erfaringsopsamling på de første erfaringer med samarbejde mellem folkeskole og ungdomsskole om åben skole for elever på udskolingstrinnet.

Unge på kanten af samfundet

Projektet har fokus på de udsatte unge og hvad der er det særlige ved marginalisering i netop ungdomsårene. Projektet har til formål at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan tilværelsen som ung og socialt udsat tegner sig i dagens Danmark.

Hindre rekrutteringen til banderne

Forskningsbaseret evaluering af tværgående samarbejdsprojekt mellem Københavns Vestegns Politi og Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner, der har til formål at gøre en indsats for at forebygge bandekriminalitet og skabe øget tryghed.

Unge i landdistrikter og yderområder

Projektet sætter fokus på unge i udkantsområderne. Det har til formål at undersøge, hvad elever fra 9. klasse betragter som et godt ungdomsliv og hvilke muligheder og barriere de oplever i forhold til at leve og være ung i udkantsområderne.

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Hf på VUC - et anden valg

Hf på VUC - et anden valg

Rapporten af Mette Pless kan nu downloades gratis

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV