Cefu Tilbyder

Mette Pless

Mette PlessMette Pless, Lektor

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2942 7467
Mail: mep@learning.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d og Cand. Mag i pædagogik og kulturgeografi.

Arbejdsområde:
Jeg er forsker og projektleder på flere undersøgelser indenfor uddannelses-, vejlednings- og marginaliseringsområdet. Jeg er desuden medlem af:

  • Boardmember, Youth & Generation Network, European Sociological Association
  • Medlem af Nordisk nettverk: Ungdom i risiko
  • Medlem af kontaktudvalget for VUC under Uddannelsesforbundet

Forskningsfelt:
Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, udskoling, overgang til - og mødet med - ungdomsuddannelser, udsatte unge og vejledning.

Forskningsmæssigt arbejder jeg med med følgende områder:

  • Unges motivation og lyst til læring
  • Unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelserne
  • Unge og uddannelsesvejledning
  • Unge der er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller kunne klare sig på arbejdsmarkedet

 

 

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

Dette projekt har til hensigt at arbejde med unges forskellige motivationer for at påbegynde og forblive i uddannelse. Det er et projekt, der gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle – Bornholm (UTA-Bornholm), og som støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

Unge uddannelseshjælpsmodtageres vej mod uddannelse og arbejde

Trods massive bestræbelser er der fortsat en gruppe unge, som udfordres i mødet med uddannelsessystemet. Uddannelsesprojektet ’Liv og Læring’, som er et samarbejdsprojekt mellem VUC Storstrøm og Guldborgssund kommune, skal i denne sammenhæng ses som et forsøg på, at udvikle nye veje i arbejdet med at gøre unge uddannelsesparate.

Brug For Alle Unge

Brug for Alle Unge er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning for at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, og derved bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I forbindelse med dette skal Center for Ungdomsforskning i samarbejde med Epinion og Pluss evaluere en række igangsatte vejledningsindsatser rettet mod ikke-uddannelsesparate unge.

Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskolingen

Udskolingen er præget af dalende motivationsniveau og en stor gruppe af de unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Center for Ungdomsforskning følger et udviklingsprojekt på initiativ af Københavns kommune, hvor målet netop er at øge de unges motivation.

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Hf på VUC - et anden valg

Hf på VUC - et anden valg

Rapporten af Mette Pless kan nu downloades gratis

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV